Tack, Torsten!

Det är ett annorlunda TRS han lämnar, jämfört med dagen då Torsten Friberg tillträdde den 22 augusti 2001. Erbjudanden om kompetensutveckling för att undvika uppsägningar, stöd till visstidsanställda och till dem som sägs upp på grund av ohälsa är viktiga steg som tagits under åren.

- Och TRS har blivit mer synligt! Vi har ett fantastiskt trygghetsråd och det ska medlemmarna veta om.

Torsten Friberg
Torsten Friberg

I 19 år har han varit TRS ordförande, och lika länge ordförande i Arbetsgivaralliansen. Mycket har förstås hänt under dessa år.  En tillbakablick visar flera banbrytande utvecklingssteg. Det var en stor sak när TRS kunde börja arbeta mer förebyggande i verksamheter för att undvika uppsägningar.

- TRS uppdrag var från början att erbjuda stöd till tillsvidareanställda som blev uppsagda. Vi började tidigt fundera på vad TRS kunde göra mer.

I tankarna fanns det stöd till verksamhets- och kompetensutveckling som TRS sedan har drivit i projektform.

- Det som möjliggjorde detta var att TRS fick tillbaka ett överskott av pengar från SPP. Då kunde vi arbeta mer förebyggande för att förhindra uppsägningar, och utveckla verksamheten. Sedan började vi erbjuda stöd till visstidsanställda, och slutligen stöd till dem som blev uppsagda på grund av ohälsa. Det var viktiga steg, och vi var först på banan, säger Torsten Friberg stolt.

En annan spännande utveckling skedde för några år sedan, när SOKstiftelsen bildades, en omställningsorganisation för scenkonstnärer som behöver karriärväxla.

 - Exempelvis fotbollsspelare och hockeyspelare har samma behov av karriärbyten som en dansare eller operasångare, de måste också lämna sina yrken tidigare. De har samma problematik. Så när frågan kom från SOKstiftelsen om TRS kunde tänka sig att administrera även denna omställningsorganisation såg jag det som en möjlighet för TRS, både för att få en bredare kompetens och samverkan.

Utveckling

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för TRS framöver?

- Det finns en tydlighet i TRS uppdrag säger Torsten Friberg. För mig är det viktigt att det är medlemmarna, de anslutna organisationerna, som vill utvecklingen. Därför är det viktigt att lägga örat mot marken och lyssna in det. Men också se till omvärlden och hur vi behöver förhålla oss till det. Jag tror till exempel att pandemin kommer att medföra utveckling vi inte ens pratade om för två år sen, särskilt vad gäller teknik och kommunikation.

Mer synligt

TRS har under de här åren blivit allt mer synligt. Inte minst beror det på de vd-ar Torsten har varit med och rekryterat, Caroline Söder först och sedan Helene Bergstedt.

- Jag är väldigt imponerad av dem som varit vd under min tid och deras förmåga att rekrytera goda medarbetare. Den kunskapsgrupp som finns nu är nog den bästa jag har mött! Den höga nivån på kompetensen i organisationen har ökat hela tiden.

Torsten är också nöjd med den ekonomiska förvaltning han tillsammans med vd Helene Bergstedt, arbetsutskottet och styrelsen utvecklat under åren.

- Det är viktigt att säkerställa ekonomiska resurser även för framtiden. Vi ska inte dö i välmåga, men de resurser som TRS har ska användas på ett klokt sätt.

Rötter i idrott och nykterhet

Torsten Friberg har rötter i idrotten och nykterhetsrörelsen, har varit aktiv och spelat fotboll, ishockey och bandy, samt varit scout inom nykterhetsrörelsen. Vad har du tagit med dig därifrån in i styrelsearbetet?

- Jag har haft förmånen att ha ett ben i idrotten ett ben i nykterheten. Men jag är också förvaltningssocionom. Och det kanske var skälet till att jag blev administratör nära vd i Riksidrottsförbundet 1970.

Torsten Friberg blev så småningom förbundsdirektör i IOGT-NTO. Förutom ordförandeåren har han även varit ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse i 27 år och haft andra styrelseuppdrag.

- Jag tror att jag på något sätt har personifierat nykterhetsperspektivet. Jag har alltid umgåtts mer med ickenykterister än nykterister och jag tror att det har påverkat representation i olika sammanhang. Jag hälsar gärna välkommen och har inga problem med att andra dricker. Jag lägger inga särskilda nykterhetsaspekter på det – men bara med min närvaro blir det mindre alkohol.

Precis som andra som verkat i ideell sektor berättar Torsten Friberg om annat han fått med sig: ledarskapet, folkbildningen, att verka i kollektiva sammanhang, bli van att leda möten och hantera ordförandeskap.

19 år som ordförande i TRS

- Jag är glad för det förtroende jag haft under de här åren.

När Torsten kom in i styrelsen var det en polariserad stämning i styrelsen.

- Det förekom förmöten på olika håll och kanter. Jag ogillade det; de sakfrågor som är på dagordningen ska diskuteras och behandlas på styrelsemötet. Då kan man gemensamt ta den typen av frågor framåt. Vi har ofta hamnat i konkreta diskussioner, och försökt hitta frågor där vi kan komma överens, som är bra för alla. Det tycker jag att alla inblandade ska vara stolta över! Sedan har det förstås hänt att vi bryter frågeställningar mot varandra, det är bra, det är ett friskhetstecken. Det har varit viktigt för mig att driva åt det hållet. TRS styrelse är ganska stor, fjorton personer. De som sitter i styrelsen har mandat att fatta beslut, det är också viktigt. Och en fråga som utvecklats med tiden.

Viktiga frågor på agendan

Även om TRS har blivit mer synligt är det viktigt att fortsätta det arbetet nu, menar Torsten Friberg. Medlemmarna ska veta vilket bra trygghetsråd de har. Det är också viktigt att tydliggöra TRS roll, i relation till Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

- Trygghetsråden har en roll som komplement, och ska inte ersätta samhällets insatser. En annan viktig fråga är LAS – vi hade den uppe i styrelsen redan 2001, och nu är det ju aktuellt igen.

Även om Torsten Fribergs uppdrag i TRS styrelse avslutats, så upphör inte engagemanget på andra håll – agendan är fortsatt full och vi tackar för åren som gått och Torsten Fribergs bidrag till utvecklingen som skett!