Nytt och förstärkt omställningsavtal på TRS område den 1 oktober 2022

Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK har kommit överens om utkast till nya huvudavtal och ett nytt och förstärkt omställningsavtal på TRS område.

Avtalen träffas som en följd av Trygghetsöverenskommelsen, och innebär såväl förbättrade möjligheter till kompetensutveckling som nya anställningsskyddsregler.

De nya huvudavtalen kommer att signeras av PTK, Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen den 27 juni, förutsatt att förändringar i lagstiftning genomförs enligt plan i början av juni och efter att huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv signerats den 22 juni. Förändringarna i lagar och avtal ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

– Det är glädjande att avtalet bygger vidare på behoven i TRS branscher och att det kompletteras med fler och bättre verktyg för att ge stöd till kompetensutveckling både i omställning och anställning. Vi förbereder nu TRS verksamhet för att leverera enligt det nya omställningsavtalet från den 1 oktober, säger Helene Bergstedt, vd på Trygghetsrådet TRS.

Läs mer via Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.

Vad innebär det nya avtalet för arbetstagare och arbetsgivare anslutna till TRS?

När omställningsavtalet har signerats av TRS parter Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK (enligt plan den 27 juni) kommer vi att informera om detaljerna i avtalet.

Vad är Trygghetsöverenskommelsen?

Trygghetsöverenskommelsen kallas de nya regelverk för arbetsmarknaden som är tänkt att vara på plats 1 oktober 2022. Det omfattar både förändringar i lagstiftning och i arbetsmarknadens olika kollektivavtal.

Här beskriver TRS arbetstagarpart PTK Trygghetsöverenskommelsen och bakgrunden till den.