Jobbsökare nöjda med mer digitala kontaktsätt

Nio av tio personer som är i kontakt med TRS är nöjda med graden av kontakt. Det visar en enkät som genomförs bland jobbsökare som varit i kontakt med TRS rådgivare.

Ett mer digitaliserat arbetssätt där de inledande samtalen kan erbjudas på Teams eller telefon är en del av förklaringen bakom de positiva resultaten.

– Att vi har ändrat arbetssätt till att de inledande samtalen är på Teams eller telefon har gjort att vi har kunnat korta tiden till den första kontakten, vi har kunnat erbjuda fler kontakter per jobbsökare och vi kan möta deras behov av möten mer flexibelt, säger TRS verksamhetschef Annika Hamrin.

Det ändrade arbetssättet medförde också att omställningen med anledning av Coronapandemin gick smidigt, utifrån rådande förutsättningar.

95 procent nöjda

Det nya arbetssättet har påverkat utfallet i enkäten som når TRS jobbsökare – där över 95 procent skattar nöjdhet med rådgivarens bemötande 4 eller 5 på en femgradig skala. Och knappt 90 procent upplever att kontakt har skett tillräckligt ofta.

– Alla vi möter har olika förutsättningar för att mötas. Många tycker det är bekvämt med Teams – att det bidrar till en ”lagom” distans – för vissa passar det helt enkelt bättre, säger Annika Hamrin.

Utmaningen för TRS rådgivare är att de ska möta alla utifrån lika villkor - från Ystad till Haparanda. I och med ett förändrat arbetssätt med möjlighet till en snabb likvärdig första kontakt har TRS sedan möjlighet att snabbare växla om till det stöd personen verkligen behöver. Enkäten visar att jobbsökarna inte bara är nöjda med bemötandet och stödet. Det har gett faktiska resultat på deras jobbsökning – 9 av 10 kommer till en ny bra lösning inom stödperioden.

– Det blir snabbare processer helt enkelt. Vi är verkligen glada för att resultatet på enkäten är så fint, avslutar Annika.