Hur gick det för jobbsökarna pandemiåret 2021?

Antalet nya jobbsökare, uppsagda eller tidsbegränsat anställda, var fler än vanligt även under 2021, totalt 643 personer. Men de flesta kom till TRS den första halvan av året – under hösten blev uppsägningarna färre.

Grunden för ansökan är för de allra flesta uppsägning på grund av arbetsbrist. Men de senaste åren har TRS försökt nå ut till tidsbegränsat anställda, som också kan få stöd. I många av TRS branscher finns tidsbegränsat anställda, och de har ofta drabbats särskilt hårt under pandemin. En särskild satsning har gjorts för att nå ut till denna målgrupp.

Bland dessa återfinns också elitidrottare inom fotboll, handboll och ishockey, som omfattas av TRS avtal – och särskilda aktiviteter har genomförts för att nå dem i god tid innan det är dags för karriärväxling för dem. Totalt ansökte 62 personer med tidsbegränsad anställning stöd hos TRS under 2021, cirka tio procent av jobbsökarna – många fler än tidigare år.

Många vidare till bra lösning

Trots pandemin var efterfrågan på arbetskraft stor. Under hela 2021 var det många som snabbt gick vidare till en bra lösning: nytt jobb, längre studier eller start av företag. Andra har svårare att hitta ett nytt jobb. De kan behöva mer stödinsatser, till exempel utbildning och coachning, och det kan ta lite längre tid innan de hittar ett jobb.

Vid årsskiftet hade 96 procent av jobbsökarna gått vidare med en bra lösning.

Populärt att starta eget

De flesta av dem som lämnade TRS förra året gick till en ny tillsvidareanställning, en del gick till en tidsbegränsad anställning och fler än vanligt startade ett eget företag. Att fler än normalt valde att starta eget företag hängde sannolikt ihop med att Arbetsförmedlingen under årets första halva beviljade tolv månaders starta-eget-bidrag (i stället för sex månader). Något färre valde att påbörja längre studier jämfört med 2020.