Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS kan ge stöd till den som har blivit uppsagd från sitt arbete.

Texten handlar om

Vad är TRS?

Det finns flera trygghetsråd i Sverige. Trygghetsråd finns för att ge stöd åt människor som blir uppsagda från sitt arbete, så att de kan hitta ett nytt jobb.

Trygghetsrådet TRS har bildats av parterna på arbetsmarknaden. Det är två organisationer för arbetsgivare, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst, och den fackliga parten PTK.

Tillsammans har de kommit överens om att ge stöd åt uppsagda för att de snabbare ska kunna hitta ett nytt jobb. Överenskommelsen kallas Omställningsavtal.

Vem kan få stöd av TRS?

Om din arbetsgivare är ansluten till Trygghetsrådet TRS kan du få stöd om du är uppsagd. Det finns vissa krav för att man ska få stöd. Ring till oss så berättar vi mer!

Vilket stöd kan man få?

Den som får stöd av oss får en egen rådgivare att samtala med. Rådgivaren och du själv kommer tillsammans överens om vilket stöd just du behöver.

Du är varmt välkommen att kontakta oss!