Verktyg och mallar

Organisationer som är anslutna till TRS kan få stöd för kompetensutveckling. Beroende på vad just din organisation har för behov kan vi anpassa upplägget. 

Vissa kanske har en verksamhetsplan men behöver stöd att jobba med förankring och delaktighet kring målen, andra kanske vill göra arbetet helt själva. Då kan våra seminarier och den här guiden till verksamhets – och kompetensutveckling vara en utgångspunkt.

Till guiden hör ett antal handledningar för att genomföra olika workshoppar. De kan ni ta hjälp av för att skapa en dialog kring verksamheten.

Handledningar och exempel

I guiden hittar du handledningar till alla workshoppar, beskrivning av metoder och förslag på frågeställningar och innehåll. Här nedan hittar du dem i samma ordning de finns i guiden.

1. Handledning: Nulägesanalys & beslut. 

2. Projektgruppen

3. Illustration: vad är en workshop?

4. Handledning: Dialogmetoden

E-kurs: Att mötas i dialog

5. Handledning: Intressentanalys

6. Underlag: Intressentkartan

7. Handledning: Uppdrag och verksamhetsidé

8. Handledning: Styrkor och svagheter

9. Omvärld

10. Handledning: Framtid

11. Handledning: Historia

12. Underlag: historiekartan

13. Handledning: Värdegrund

14. Handledning: Viktiga utvecklingsområden

15. Handledning: Målarbete

16. Handledning: Kompetensanalys

17. Handledning: Kompetensutveckling

Mall: Kompetensplan

Mall verksamhetsplan

Exempel verksamhetsplan: Gröna Ärtan

Mall projektplan

Exempel projektplan: Gröna Ärtan

Mall tidplan för projekt