Särskild satsning - studentkårer 2022

Under våren gör TRS en specialsatsning riktad till studentkårer. Ni får inspiration och verktyg för att jobba långsiktigt med kompetensutveckling och lärande samtidigt som ni får nätverka med andra studentkårer i frågor om verksamhetens utveckling.

TRS erbjuder en unik möjlighet att med guidning av våra rådgivare analysera vilka kompetenser ni behöver, nu och i framtiden.

Hur går det till?

Nätverksträffarna sker i form av digitala workshops som leds av rådgivare på TRS. Under träffarna varvas utbildning med dialog, erfarenhetsutbyte och eget arbete. Ni bygger gemensamma synsätt om kompetens, kompetensutveckling och lärande på en arbetsplats utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Mellan varje träff har varje organisation möjlighet att få coachning och rådgivarstöd. Om ni redan har en kompetensplan ger vi er stöd i att se till att den är förankrad, genomförbar och genomförs!


Här anmäler du ditt intresse för att delta i kompetensnätverket för studentkårer. Du kommer att bli kontaktad av en rådgivare inom två veckor efter att vi får in anmälan. Anmälan blir bindande längre fram.

Datum för nätverksträffar: 26 april,10 maj, 31 maj samt 16 juni.
Sista anmälningsdag 31 mars

Anmälan till nätverk

Här anmäler du ditt intresse för att delta i kompetensnätverket för studentkårer. Du kommer att bli kontaktad av en rådgivare inom två veckor efter att vi får in anmälan. Anmälan blir bindande längre fram.

Datum för nätverksträffar:26 april,10 maj, 31 maj samt 16 juni.

Sista anmälningsdag 31 mars

Till anmälan

Kontakt