Särskild satsning - Friskis&Svettis

Under våren gör vi en specialsatsning riktad till anslutna lokala Friskis&Svettis-föreningar. Ni får inspiration och verktyg för att jobba långsiktigt med kompetensutveckling och lärande samtidigt som ni får nätverka med andra Friskis&Svettis-föreningar i frågor om verksamhetens utveckling.

Hur går det till?

Nätverksträffarna sker i form av digitala workshops som leds av rådgivare på TRS. I träffarna varvas utbildning med dialog, erfarenhetsutbyte och eget arbete. Ni bygger gemensamma synsätt om kompetens, kompetensutveckling och lärande på en arbetsplats utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Mellan varje träff har varje organisation möjlighet att få coachning och rådgivarstöd. Om ni redan har en kompetensplan ger vi er stöd i att se till att den är förankrad, genomförbar och genomförs!

Anmälan till nätverk

Här anmäler du ditt intresse för att delta i kompetensnätverket för Friskis&Svettis-föreningar. Du kommer att bli kontaktad av en rådgivare inom två veckor efter att vi får in anmälan. Anmälan blir bindande längre fram efter en urvalshantering.

Datum för nätverksträffar: 5 maj, 19 maj, 8 juni och 30 juni.

Sista anmälningsdag 7 april

Till anmälan