Höj din digitala kompetens och få ut mer av era verktyg

Digital kompetens är idag nödvändig och i många verksamheter är digitala verktyg en del av infrastrukturen. Verktyg som ska göra det möjligt för anställda att få mer gjort på kortare tid och samtidigt underlätta kontakten med medlemmar, användare, kunder och besökare. Hur ser det ut på er arbetsplats? TRS rådgivare AnnCharlotte Bretan delar med sig av tips för att utveckla den digitala kompetensen på er arbetsplats med TRS under 2022.

Vi befinner oss i en tid när digitalisering blir allt viktigare – inte minst på grund av pandemins konsekvenser – och det finns inte alltid resurser att utveckla kompetensen utifrån de behov en organisation har. Under 2022 erbjuder Trygghetsrådet TRS medel för utbildningar med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF), både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. TRS och ESF bekostar kompetensutvecklingen – ni bidrar med er tid.

AnnCharlotte Bretan, rådgivare på TRS.

– Nästan alla anställda använder digitala redskap i sitt arbete, men sätten redskapen används på varierar mycket. Vår underleverantör Lexicons kartläggningar av organisationers arbetssätt visar att många verksamheter endast nyttjar en bråkdel av sin digitala funktionalitet - på grund av bristande kunskap. En utbildning som minskar ineffektiv hantering av digitala applikationer och råder bot på kunskapsbrist kan spara många timmar, säger AnnCharlotte.

 

Några av Lexicons populära kurser:

 

Data grund

Kursen ger grunderna för att komma i gång och förståelse för alltifrån allmän IT till Windows och de vanligaste Officeapplikationerna.  Nästa kursstart: 14 - 16 juni.

 

Microsoft 365 för användare

Kurs som ger en god övergripande förståelse för molntjänsten Microsoft 365 och hur du arbetar effektivt med filer, delning, och diverse kommunikations- och samarbetsverktyg. Nästa kursstart: 30 maj.

 

Microsoft 365 för superusers

För den som har rollen som intern superuser eller ambassadör inom Microsoft 365 ger utbildningen fördjupade kunskaper i de vanligaste 365-apparna med inslag av användarscenarion och typiska supportfrågor. Nästa kursstart: 9 - 10 juni.

 

Se hela Lexicons kursutbud >>

 

Kommunikation och sociala medier

Berghs är en skola inom kommunikation och har utsetts till ”School of the Year” vid sju tillfällen i den internationella tävlingen Future Lions i Cannes.

 

– Idag är digitala kunskaper något som förväntas av alla kommunikatörer. Att vara kommunikatör innebär alltså att vara digital. Berghs erbjuder många kurser med digital inriktning som Bygga varumärke i sociala medier, Content Marketing eller Digital spridnings- och kanalstrategi, berättar AnnCharlotte.

 

Ta del av Berghs kursutbud >>

 

Ta chansen att utvecklas med TRS

Utbildningarna måste genomföras under 2022, så missa inte denna möjlighet att utveckla organisationens digitala kompetens.

 

– Alla anslutna organisationer och dess anställda som är intresserade av detta erbjuds rådgivande samtal med en av TRS rådgivare samt ekonomiskt stöd till kompetensutvecklingen. Syftet med ESF-projektet är att stärka individer – samtidigt som verksamheterna får en möjlighet att stärka sin gemensamma digitala kompetens för ökad livskraft, säger AnnCharlotte avslutningsvis.

 

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR