Nätverksprojekt för verksamhets- och kompetensutveckling

Är ni en liten organisation med högst fem anställda? Då kan ni delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling tillsamman med andra organisationer.

Två män, sitter bredvid varandra.

Vill ni skapa en effektiv verksamhetsplanering och se till att anställda utvecklar kompetens för att möta organisationens och omvärldens behov?

Tillsammans med andra organisationer, i samma storlek men från olika verksamhetsområden, får ni arbeta med strategisk och systematisk verksamhets- och kompetensutveckling. Resultatet blir en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling så att alla anställda kan fortsätta bidra till verksamhetens mål och strategier för framtiden. Och ni får metoder och verktyg för att strategiskt, regelbundet och långsiktigt arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling.

Projektet genomförs under ett år, med ett antal kreativa arbetsmöten kombinerat med eget arbete på hemmaplan. 

I nätverket deltar olika organisationer. De kan ha liknande verksamhet - eller komma från andra områden. Det innebär att ni kommer utbyta erfarenheter, bli inspirerade och få möjligheter till samverkan och synergier.  TRS erfarna processledare lotsar er genom projektet.

Intresserad?

Kontakta någon av våra rådgivare för mer information!

Du kan också se filmen från ett av våra frukostseminarier när vi beskrev vad ett nätverksprojekt innebär, inför starten av nätverksprojektet i Mälardalen våren 2018.

Frukostseminarium om närverksprojekt

Mer information om nätverksprojekt

  • Boka in ett möte med våra rådgivare för mer information
  • Titta på vårt webbinarium om hur ett nätverksprojekt går till

Verksamhets- och kompetensutveckling

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.