Nätverk för utveckling - på distans

Välkommen att utveckla verksamhet och kompetens – med TRS-stöd

Har ni högst fem anställda? Vill ni skapa en effektiv verksamhetsplanering och se till att anställda utvecklar kompetens för att möta organisationens och omvärldens behov?

Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Tillsammans med andra organisationer får ni arbeta med strategisk och systematisk verksamhets- och kompetensutveckling. Resultatet blir en plan för kompetensutveckling så att ni säkerställer kompetensen i relation till verksamhetens mål och strategier för framtiden. 

Projektet genomförs under ett år, med ett antal digitala workshops kombinerat med eget arbete på hemmaplan.

Vi riktar oss till mindre organisationer, högst fem anställda.

I nätverket deltar olika organisationer. Ni kan ha liknande verksamhet - eller komma från olika områden. Det innebär att ni kommer utbyta erfarenheter, bli inspirerade och få möjligheter till samverkan och synergier.  TRS erfarna processledare lotsar er genom projektet.

TRS har lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt med anslutna organisationer. I processen får organisationen verktyg och metoder för att utveckla arbetet långsiktigt med verksamhets- och kompetensutveckling.

TRS syfte är att bidra till ett tryggare arbetsliv genom att ge stöd för att skapa livskraftiga organisationer.

Se filmen: Anna och Henrik beskriver vad ett projekt innebär och hur det går till

Vid ett lunchseminarium presenterade rådgivarna hur ett projekt går till.

Verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk

Intresserad?

Kontakta någon av våra rådgivare för mer information!