Vilken kompetens behöver din organisation nu - och om tre år?

Hur kan ni på bästa sätt ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i organisationen? Nu startar vi ett nätverk för organisationer med fem eller färre anställda. Men hjälp av TRS rådgivare får ni testa arbetssätt och metoder, och i slutänden har ni fått med er ett sätt att arbeta långsiktigt och systematiskt med kompetensfrågorna.

Att kunna planera och utveckla kompetens är viktigt för att en liten organisation ska kunna fortsätta verka utifrån uppdrag och förändringar i omvärlden. Nätverket leds av TRS erfarna rådgivare. Du får pröva arbetssätt och metoder, men också ta del av teorier kring kompetens, kompetensutveckling och lärande på en arbetsplats. Och dessutom utbyta erfarenheter med andra organisationer som har liknande förutsättningar som ni.

Det här kommer ni att få med er:

  • En gemensam syn på kompetens och lärande
  • Pröva på olika sätt att jobba med kompetensutveckling
  • Funktionella och systematiska arbetssätt som bidrar till utveckling
  • Stort engagemang och delaktighet för kompetensfrågorna
  • Perspektiv på hur andra gör och nya kontakter genom nätverket

Med stöd av TRS rådgivare gör ni en kompetensanalys. Det innebär att ni går igenom nuläget, identifierar utmaningar och beskriver ett önskat läge. I nästa steg testar ni verktyg och metoder. Rådgivarna är bollplank och guidar er i att öva, pröva och testa hur just ni kan arbeta med kompetensfrågorna på ett hållbart och systematiskt sätt.

Vill du veta mer?

Nätverket kommer att bestå av cirka 20 personer från totalt fem olika organisationer. Ni delar med er och samtalar om era utmaningar, erfarenheter och idéer och får återkoppling av TRS rådgivare och övriga deltagare.

Träffarna sker digitalt via Zoom eller Teams.

Nätverket är utan kostnad och organisationer anslutna till TRS med fem eller färre medarbetare är välkomna.

Första träffen i nätverket är den 9 november 2021, därefter sker träffar 24 november, 9 december samt 18 januari 2022.

Varmt välkommen att kontakta oss för att anmäla ditt intresse!

Så här kan det gå till – ett exempel från Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum och står bland annat inför omfattande pensionsavgångar och med det kommer utmaningar gällande kunskapsöverföring och att säkerställa den framtida kompetensen inom verksamheten. Jönköpings läns museum får stöd av TRS och har möjlighet att använda TRS rådgivare i sitt arbete. Så här säger Marie Källvant, HR-ansvarig på Jönköpings läns museum, om TRS stödinsatser.

Marie Källvant, HR-ansvarig på Jönköpings läns museum.

” TRS har varit ett stort stöd och ett viktigt bollplank i mina tankar och idéer kring kompetensfrågor. Jag tycker att det finns ett stort värde i att ha någon extern som kommer in med sin erfarenhet från andra verksamheter för att hålla i workshops med mera. Insatserna från TRS har inneburit kompetensutveckling för mig personligen och metoderna, mallarna, rutinbeskrivningarna som TRS har delat med sig av, har varit värdefulla för vår organisation och vårt arbete.”

Vill du läsa hela artikeln? Här finns den!