Kompetensutveckling i organisationer

TRS erbjuder ett förebyggande arbete med kompetensutveckling. Syftet är att med kompetensutveckling bidra till stabila, livskraftiga organisationer där medarbetarna är rustade med rätt kompetens för verksamhetens behov.

Vilken kompetens behöver din organisation om fem år?

Nya yrken och roller uppstår, andra försvinner. Förändringar i vår omvärld gör att många verksamheter behöver bli bättre på att snabbt anpassa och utveckla sin kompetens. Men hur och till vad?

TRS erbjuder en insats för att analysera ert nuläge och hjälpa er i arbetet med att säkerställa rätt kompetens i organisationen i framtiden. Vilka kompetenser kommer ni att behöva?  Vilka har ni idag? Hur hanterar ni det i relation till händelser och trender i omvärlden?

TRS erfarna rådgivare hjälper er att göra en analys av nuläget. Ni får använda er av metoder och verktyg för att göra kompetensanalyser och planera för kompetensutveckling. Ni får kunskap om hur ni hittar och tar tillvara drivkraft, motivation och engagemang i verksamheten. Efter insatsen kommer ni implementera, utvärdera och förbättra ert arbete med kompetensutveckling – för att stå starka inför framtiden och förändringar i omvärlden. Självklart utifrån ert uppdrag och era förutsättningar.

För vem?

Insatsen kan omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller i er organisation. Arbetsplatsen måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS.

Hur går det till?

Vi genomför en analys av organisationens, gruppens eller rollernas kompetens med utgångspunkt i omvärlden och ert uppdrag. Nulägesanalysen visar på kompetensbehov på kort och lång sikt. Därefter gör ni en kompetensplanering – med utgångspunkt i analysen formuleras kortsiktiga och långsiktiga mål för kompetensutvecklingen. I planen beskrivs vad som ska utvecklas, vem som ska utvecklas, hur det ska gå till och när.

TRS rådgivare är med på resan och ger tips på verktyg och metoder, leder workshops där ni får träna på att arbeta med kompetensplanering strategiskt, systematiskt och långsiktigt.

Arbetet sker i ett antal workshops kombinerat med arbetsgruppsmöten och eget arbete i organisationen.

Intresserad?

Ansökan ska vara förankrad hos både arbetsgivare och medarbetare, eftersom TRS arbetar på uppdrag av både arbetsgivare och fack.  Du behöver ange en kontaktperson och organisationsnummer. Vi behöver också få namn på en arbetsgivarrepresentant och en facklig företrädare eller representant för medarbetarna. I intresseanmälan vill vi gärna att ni kortfattat beskriver de utvecklingsbehov ni ser, formulerar ett problem eller en utmaning ni har i organisationen. Ange om ni vill att insatsen ska omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller.

 Välkommen att ansöka här

Frågor?

Varmt välkommen att kontakta någon av våra rådgivare. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Vilken kompetens behöver ni i framtiden?

Särskilda insatser för kompetensutveckling på aktuella teman

Förutom det strategiska, långsiktiga arbetet med kompetensplanering erbjuder TRS anslutna organisationer insatser på vissa aktuella teman som vi sett att många organisationer har behov av. Kompetensutvecklingsinsatserna baseras på aktuella teman, just nu rör det exempelvis hur man fortsätter arbeta efter pandemin, samarbete, grupputveckling och dialog.

Insatsen innebär helt kort att ni tillsammans med en rådgivare gör en planering, för att den ska anpassas utifrån era behov. Därefter genomförs en workshop, i digital form. Efter workshoppen får ni upp till tre tillfällen med rådgivning och coachning. Slutligen får ni en rekommendation från TRS rådgivare hur ni kan arbeta vidare.

Insatserna erbjuds utan kostnad för organisationer som omfattas av TRS omställningsavtal.

Aktuella insatser

Är du intresserad av någon insats? Du hittar alltid alla aktuella teman i menyn till vänster.

Kontakta rådgivarna här nedan om du är intresserad av en insats!

Boka rådgivare

Du kan också boka en rådgivare för att diskutera hur ni på bästa sätt kan arbeta med kompetensutveckling i er organisation.

Håll liv i dialogen och engagemanget för verksamheten med stöd av TRS

Vi vet att ni just nu befinner er i olika lägen utifrån den situation som råder. En del står i begrepp att säga upp medarbetare, några har permitterat och varslat, andra har mer att göra än någonsin.
För att möta behov i anslutna organisationer har TRS ställt om till mer digitala och flexibla arbetssätt. När det finns utrymme för er att jobba med utveckling erbjuder TRS en mängd olika insatser - allt från e-kurs, öppna webbinarier och rådgivarstöd för kompetensutveckling.

Läs mer om TRS insatser

Kort gif-bild om e-kursen Mötas i dialog

Att mötas i dialog - en e-kurs

Dialogen är ett effektivt sätt att inkludera och göra alla delaktiga i en grupp. Den här kursen syftar till att du ska kunna genomföra möten och workshopar med dialogmetoden som stöd. Välkommen att delta i TRS e-kurs!

Gå kursen här

Verksamhets- och kompetensutveckling

Vi är rådgivare och processledare för TRS förebyggande arbete med kompetensutveckling.