Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Innehåll: Värdeskapande etik och arbetsprocesser som omsätts för att skapa mer verksamhet med existerande resurser. Medarbetare kan tillämpa värdegrunder och hanterar resurser på rätt sätt genom en relevant plan som ger balans i ekonomin.

Denna modul leds av Gunnar Westling, Framship, verksam inom SSE Executive Education (en del av Handelshögskolan i Stockholm) och har specialistkunskaper kring alla former av genomförande- och affärsplaner.

Även här sker en första processledarträff, cirka en timme per organisation. Då träffar Gunnar Westling alla för en inledande kontakt för att se var varje organisation befinner sig i erfarenhet och metod kring att göra genomförande/affärsplaner - därefter anpassas seminariet efter deltagarnas behov. Efter seminariet sker individuella processledarträffar för att implementera kunskaperna från seminariet.

Processledarna följer upp och ger stöd i att göra planer för genomförande utifrån seminariets innehåll. Planer för genomförande synliggör hur verksamheten återinvesterar överskott.

Datum ej satt ännu

"Hjälp att lägga resurser på rätt saker"

Denna specialsatsning med utbildningsmoduler inom utvalda kompetensområden för organisationer inom idéburen vård och omsorg genomfördes även förra året, då var en av deltagarna Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet.

Ta del av Nillas lärdomar från insatserna

För mer information

Kontakta