Kvalitetssäkra ledningens arbete

Innehåll: Att stödja deltagande verksamheter i att utveckla strategier för utvecklat samspel och kunskapsintegration och därmed uppnå en bättre resursutnyttjande, arbetsmiljö och kvalitet i ledningsfunktionen.

Insatsen tar avstamp från ett omfattande forskningsarbete på bland annat Handelshögskolan i Stockholm om arbetslivets ökande komplexitet och specialisering, där förmågan till samspel och kunskapsintegration blir en kritiskt komponent för förmåga att hantera komplexitet.

Seminarieledare och processledare: Gunnar Westling, Framship. Er processledare följer upp hur ni utvecklar er kvalitetssäkring: att använda möten rätt, tydliga roller och ansvar. Utveckla och kommunicera strategier som engagerar. Philip Runsten har i sin forskning på Handelshögskolan i Stockholm gått på djupet med att förstå varför vissa grupper lyckas lösa komplexa problem och andra inte.

Seminariet om utveckling av ledningsgrupper/chefer i att kvalitetssäkra det egna arbetet leds av Gunnar Westling, Framship. Gunnar Westling är sedan länge en av utbildarna inom SSE Executive Education. Gunnar har specialområden som exempelvis ledarskap i icke-vinstdrivande organisationer och strategiskt ledningsarbete. Han har varit programansvarig för många av de ledarskapsprogram som erbjudits TRS anslutna organisationer genom åren. Senast var det TRS kompetensutvecklingsprojekt för klubbchefer inom idrott på elitnivå – SHL och Allsvenskan.

Datum ej satt ännu

"Hjälp att lägga resurser på rätt saker"

Denna specialsatsning med utbildningsmoduler inom utvalda kompetensområden för organisationer inom idéburen vård och omsorg genomfördes även förra året, då var en av deltagarna Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet.

Ta del av Nillas lärdomar från insatserna

För mer information

kontakta