23 mars 2022: Förändringsledning i idéburna organisationer

Hur arbetar man för att stödja och leda en lärande organisation? I det här seminariet får ni arbeta med hur man kan skapa delaktighet och engagemang, och ni får verktyg för återkoppling och förbättringar.

Innehåll

Arbetssätt som stödjer lärande och innovation. Att leda en lärande organisation. Hur man skapar delaktighet och engagemang. Utmaningar och verktyg för återkoppling och förbättring.

  • Systemförståelse
  • Kunskap om nya arbetssätt
  • Mäta för att lära
  • Leda för engagemang

Seminarieledare och mentor: Truls Neubeck, lektor Södertörns högskola.

Förändringsledning i idéburna organisationer bygger på Truls Neubecks egen forskning och praktiska erfarenhet. Truls leder seminariet och står tillsammans med TRS för processledarskapet. Truls Neubeck har lett, genomfört och forskat om förändrings- och innovationsprocesser i idéburen sektor med goda resultat och uppskattning för den modell och de metoder som använts.

Ni arbetar med arbetssätt och kommunikation som genom lärandeprocesser utvecklar kompetenser. Ni får också stöd för ledare i att leda motiverande förändring.

"Hjälp att lägga resurser på rätt saker"

Denna specialsatsning med utbildningsmoduler inom utvalda kompetensområden för organisationer inom idéburen vård och omsorg genomfördes även förra året, då var en av deltagarna Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet.

Ta del av Nillas lärdomar från insatserna

För mer information

Kontakta