Specialsatsning 2022 - utveckling för idéburen vård och omsorg

De idéburna vård- och omsorgsorganisationerna står inför stora utmaningar. Ett område handlar om att rekrytera kvalificerad personal. Ett annat handlar om kompetensutveckling - inom olika områden. Utifrån olika behovsundersökningar, egna och andras, kan TRS erbjuda en rad fristående insatser för att stärka kompetensen och bidra till utveckling i er organisation. Insatserna sker utan kostnad och riktar sig enbart till anslutna organisationer.

Något äldre kvinna i vit rock.

Fem kompetensområden har visat sig särskilt viktiga för verksamheter inom idéburen vård och omsorg. Inom just dessa områden erbjuder TRS kompetensutveckling med kvalificerade processledare och mentorer som hjälper att ta seminarieinnehållet vidare i er organisation.

Inför seminariet träffar ni processledaren för att säkerställa att ni får ut det just ni behöver vid seminarietillfället. Seminariet genomförs därefter under en hel dag, på plats om det är möjligt, annars digitalt.

Efter seminariet träffar ni processledaren igen, för att ytterligare konkretisera frågeställningar, kunskap och verktyg från seminariet. Slutligen erbjuds ni en workshop i er organisation, då kompetens och delaktighet förankras hos medarbetarna. TRS står för genomförandet.

Hur skapar man en hållbar och attraktiv arbetsplats? 

Seminariet kommer bjuda på såväl inspiration kring framtidens organisationer och attraktiva arbetsplatser, som möjlighet att tillsammans reflektera, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Du får tips på arbetssätt och verktyg som hjälper er att testa och utveckla nya arbetsformer i er verksamhet.

Processledare: Anna Dagnell Liedholm, Sonder.

Läs mer om seminariet den 10 mars 2022

Anmälan till Attraktiv arbetsplats - social hållbarhet

Förändringsledning i idéburna organisationer

Hur arbetar man för att stödja och leda en lärande organisation? I det här seminariet får ni arbeta med hur man kan skapa delaktighet och engagemang, och ni får verktyg för återkoppling och förbättringar.

Seminarieledare och mentor: Truls Neubeck

Läs mer om seminariet den 23 mars 2022

Social Return on Investment - SROI

Hur förmedlar en organisation vilken nytta man tillför samhället? Hur visar ni det för intressenter och beslutsfattare?

Processledare: Erik Jannesson

Läs mer om seminariet den 7 september 2022

Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Värdeskapande etik och arbetsprocesser som omsätts för att skapa mer verksamhet med existerande resurser. Medarbetare kan tillämpa värdegrunder och hanterar resurser på rätt sätt genom en relevant plan som ger balans i ekonomin.

Processledare: Gunnar Westling, Framship, verksam inom SSE Executive Education (en del av Handelshögskolan i Stockholm).

Datum ej satt

Kvalitetssäkra ledningens arbete

Hur utvecklar man en strategi för att utveckla samspel och kunskapsintegration i ledningen? Forskning har visat att detta är en kritisk kompetens för att kunna hantera en komplex verksamhet och uppnå bättre utnyttjande av resurser, bättre arbetsmiljö och kvalitet i ledningens arbete.

Processledare: Gunnar Westling, Framship, verksam inom SSE Executive Education (en del av Handelshögskolan i Stockholm).

Datum ej satt

 

Villkor för deltagande

  • Organisationen måste verka inom idéburen vård och omsorg
  • Kompetensinsatserna finansieras av TRS, men ni står själva för omkostnader som resor och boende. Ni behöver avsätta tid för seminarium, mentorstillfällen och arbete i organisationen mellan dessa tillfällen.
  • Seminariedagarna planeras som fysiska möten, med hänsyn taget till de förhållningsregler som gäller idag, och om detta förändras genomförs mötena på annat lämpligt sätt. Det finns möjlighet att delta digitalt för den som så önskar.
  • Anmälan är bindande.

För mer information

Kontakta