Utbildning inom digital transformation

Digital omställning är en förutsättning för att få till hållbar transformation inom en rad områden. En viktig del av varje ledares uppdrag är att öppna upp för innovation som gör skillnad och här är digitaliseringen en nyckelfaktor för att lyckas. Vi kommer att ta stora digitala kliv de närmaste åren, inom områden som möjliggörande teknik, artificiell intelligens (AI), data som strategisk resurs samt robust och säker infrastruktur.

Under den här utbildningsinsatsen som är uppdelad i tre olika moduler kommer du att få:

  • Stärkt förståelse för den digitala omställningen, vad det betyder egentligen och varför det är viktigt att ställa om digitalt.
  • Konkreta exempel och tips för att skapa och arbeta strategiskt och “börja göra” sin digitala omställning.
  • Ramverk för att identifiera och definiera sitt eget nuläge och kommande steg för att ta sig vidare i sin omställning.
  • Djupdykning i beteenden och beteendedesign, goda exempel, tips och tricks på hur ni kan jobba vidare
  • Principer för att leda strategiska partnerskap som skapar värde
  • Djupdykning i teorin bakom det faciliterande ledarskapet och design thinking med goda exempel, tips och tricks
  • Konkreta verktyg att använda i vardagen för att få ett team att skapa mer tillsammans genom att bygga mer tillit och djupare relationer
  • Metoder för att labba och designa prototyper på nya tjänster, produkter, processer och arbetssätt

Upplägg

Utbildningen erbjuds på distans och består av totalt sex tillfällen, varav tre av tillfällena är handledning i mindre grupper om 4-6 deltagare. Du anmäler dig med andra ord till alla sex tillfällen samtidigt via länken nedan. Handledningen ges av utbildningsledarna.

Anmälan

Digital omställning 29/9 kl. 13:00-15:00 
Handledning – digital omställning 13/10 kl. 13.00-15.00

Digitalt ledarskap 27/10 kl. 13:00-15:00 
Handledning – digitalt ledarskap 10/11 kl. 13.00-15.00 

Design & samskapande 24/11 kl. 13:00-15:00
Handledning – design & samskapande 8/12 kl. 13.00-15.00 

Till anmälan för alla tillfällen ovan >>

(sista anmälningsdag 26 september)

Program 

Ladda ner och läs hela programmet som PDF.

Innovation leadership group

Klara Adolphson, Anna Magnusson och Hanna Elving från Innovation leadership Group.

Innovation leadership Group tar sig an uppdrag med en kraftfull koppling mellan teori och kunskapsbyggnad och med fokus på att komma i görande. På kort tid vill de involvera nyckelpersoner i Trygghetsrådets anslutna organisationer att skapa förflyttning inom området digitalisering genom att kartlägga nuläge, möjligheter och utmaningar på både individ-, organisations- och samhällsnivå. Utöver det vill utbildarna skapa ett starkt engagemang för att leda den digitala omställningen genom att inspirera till nya arbetssätt, tvärfunktionella relationer och ett behovs- och utmaningsdrivet angreppssätt.

Se hela höstens utbud av insatser för nyckelpersoner i TRS-anslutna organisationer.