Scentekniker och pedagoger

Under hösten 2022 kommer TRS att erbjuda särskilda utbildningsinsatser för scentekniker och pedagoger inom folkhögskola med fokus på digitalisering och förändringar i omvärlden.

För scentekniker kommer insatsen handla om digitalisering, trender och förändringar i omvärlden med syfte att utnyttja de möjligheter som finns på bästa sätt. Pedagoger inom folkhögskola erbjuds kompetensutveckling för att stärka den pedagogiska rollen i det digitala rummet.

Utbildningsinsatserna erbjuds endast under hösten 2022 inom ramen för TRS pågående ESF-projekt och är en unik möjlighet endast tillgänglig för scentekniker och pedagoger i TRS-anslutna organisationer. Passa på att nyttja den här möjligheten till kompetensutveckling!

Scentekniker? Nu är det din tur!

I början av september öppnar ansökan till kompetensinsatser för dig som jobbar som scentekniker. Insatserna kommer att vara i form av webbinarium och kort kurser där teori och praktik varvas med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Dag och tid för de olika insatserna är ännu inte fastlagda men kommer att ske under vecka 43 till 51. Valet av utbildningsinsatserna som kommer att erbjudas är gjorda i samarbete med TRS arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Pedagog inom Folkhögskola – kolla här!

Under hösten kommer du som är folkhögskollärare få möjlighet att träna och lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Du kommer både att få möjlighet att förvärva ny kompetens och dela med dig av dina erfarenheter i den pedagogiska rollen i det digitala rummet.

Utbildningen kommer att ledas av utbildade pedagoger inom vuxenlärande. Där teori och praktik varvas på ett kreativt sätt. Vi planerar även för ett gemensamt webbinarium för de båda utbildningarna i slutet av oktober. Preliminärt kommer den fysiska utbildningen att genomföras vecka 43 (mån-tis) och den digitala utbildningen vecka 48-49. Tidpunkten för utbildningarna kan komma att ändras.  

Valet av de insatser som kommer att erbjudas är gjorda i samarbete med TRS arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Kontakt

För mer information kontakta: