Pedagoger inom Folkhögskola

Under hösten kommer du som är folkhögskollärare få möjlighet att träna och lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Du kommer både att få möjlighet att förvärva ny kompetens och dela med dig av dina erfarenheter i den pedagogiska rollen i det digitala rummet.

Utbildningarna kommer att ledas av utbildade pedagoger inom vuxenlärande. Där teori och praktik varvas på ett kreativt sätt. Valet av de insatser som kommer att erbjudas är gjorda i samarbete med TRS arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Satsningen erbjuds endast under hösten 2022 inom ramen för TRS pågående projekt som möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden. 

Det digitala klassrummet i praktiken

Att undervisa digitalt kan vara utmanande, men det öppnar också upp för nya pedagogiska möjligheter. TRS erbjuder en utbildning för dig som vill utveckla din förmåga att undervisa i det digitala klassrummet. 

Hur skapar du engagemang och delaktighet med ett folkhögskolepedagogiskt perspektiv? Hur skapar du en kreativ lektion med digitala verktyg och hur får du till en bra struktur?

Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Efter genomförd utbildning kommer du ha svaren på dessa frågor och dessutom få med dig en ny uppsättning idéer, verktyg och metoder som du kan använda både i det digitala klassrummet och andra digitala forum. Under kursen får du som folkhögskollärare möjlighet att träna och lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Du får tillfälle att både förvärva ny kompetens och dela med dig av dina erfarenheter i den pedagogiska rollen. 

Den här insatsen riktar sig endast till pedagoger på folkhögskolor vars arbetsgivare är ansluten till Trygghetsrådet TRS. Satsningen erbjuds endast under hösten 2022 inom ramen för TRS pågående projekt som möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden.

Datum och anmälan

Du kan välja mellan följande två alternativ:

Fysisk utbildning, heldag 26 – 27 oktober på Wendelsberg Folkhögskola i Mölnlycke utanför Göteborg.
Anmäl dig senast 14 oktober >>

Digital utbildning, heldag 29/11 och 6/12 i Google Meet
Anmäl dig senast 21 november >>

OBS! Max 20 deltagare per utbildning

Mer om utbildningen

Under kursen varvas teori med praktik och workshops där utgångspunkten är deltagarnas behov, förkunskaper och egna erfarenheter. Du kommer att få prova på olika moment, öva och pröva olika digitala verktyg och metoder både enskilt och i grupp.

Exempel på kursinnehåll

  • Dialog i det digitala klassrummet
  • Workshop
  • Framgångsfaktorer i digital undervisning
  • Skapa en kreativ digital lektion
  • Struktur och verktyg i den digitala plattformen
  • ”Digitaliseringens möjligheter i folkhögskolan, föreläsning med Alexandra Söderman

Kursledare

Katarina Petersén Nielsen, Ljungskile Folkhögskola

Erik Lindrooz Sellgren, Högalids Folkhögskola

Gästföreläsare

Alexandra Söderman, Universitetsadjunkt, Göteborgs Universitet

Kontakt