Leda i ovisshet och förändring

Vill du lära dig mer om vilka arbetssätt som stödjer lärande och utveckling och hur du kan leda det i din organisation? TRS bjuder in till en digital inspirationsföreläsning med möjlighet till fördjupning i att leda en lärande organisation. Insatsen riktar sig till nyckelpersoner i anslutna organisationer och möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden. 

OBS! Den här insatsen genomfördes våren 2022 och är inte längre tillgänglig.

Inspirationsföreläsningen erbjuds endast vid ett tillfälle inom ramen för TRS pågående ESF-projekt och är en unik möjlighet endast tillgänglig för nyckelpersoner i TRS-anslutna organisationer. Passa på att nyttja den här möjligheten till inspiration och kunskap om att leda utveckling och lärande!

Hur skapar vi delaktighet, kunskap och engagemang kring verksamhetens uppdrag och mål? Vilka verktyg finns för återkoppling, förbättring och innovation? Det är några områden som Truls Neubeck, affilierad lektor vid Södertörns Högskola, kommer att dela med sig av i föreläsningen. Med exempel, tänkvärda liknelser och tid för pröva-på moment ger föreläsningen inspiration till nästa steg i att leda utveckling och lärande.

Att leda utveckling och lärande bygger både på Truls egen forskning och hans praktiska erfarenhet. Truls har i över 10 år varit ledare, stöd och utvärderat samt forskat om en stor mängd förändrings- och innovationsprocesser i idéburen sektor. Projekt som handlat om allt från praktiknära kvalitetsprojekt till styrelsens ansvar och roll för innovation. Sammantaget finns en gedigen grund av lärdomar med både hinder och möjligheter för att leda utveckling och lärande.

Datum & anmälan

 

Fördjupningsworkshops i maj

Utöver inspirationsföreläsningen erbjuder TRS  tre olika digitala fördjupningsworkshops inom följande områden. Dessa workshops är tillgängliga för personer som har deltagit i inspirationsföreläsningen 3 maj.

Förbättring, mätningar och resultat

10 maj, klockan 15.00-18.00

Genom ett systematiskt arbete och konkreta verktyg för att hantera kunskap, mätningar, systemförståelse och drivkrafter ges grunden för nöjda människor, effektiv verksamhet och förbättrade resultat

 

Att leda och styra innovation

18 maj, klockan 15.00-18.00

Genom att som ledare använda flera olika verktyg och perspektiv stärks möjligheten att såväl kontrollera, möjliggöra och navigera i de möjligheter och risker som innovation innebär.

 

Utveckling och samverkan i lärande och komplexitet

31 maj, klockan 15.00-18.00

Med systemförståelse, reflektion och aktörsperspektiv kan ledare se organisationen som en del i ett större sammanhang. På detta sätt ges möjlighet för att agera i komplexa utmaningar allt fler behöver hantera.

Fördjupningen sker i form av en halv dags workshop där deltagarna får tips och metoder inom valt område för att sedan kunna fortsätta utvecklingsarbetet i sina verksamheter.

 

Nyckelpersoner i anslutna organisationer är personer med strategisk eller operativ påverkan. Personer som ansvarar för planering och genomförande. Till exempel personer i en ledningsgrupp, operativ ledare, projektledare samt personer som leder möten.

Förutsättningar för deltagande

Insatserna riktar sig till nyckelpersoner i anslutna organisationer och möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden (ESF) med syfte att stärka kompetensens i anslutna organisationer och deras medarbetare. Insatserna finansieras av ESF och deltagarna bidrar med den egna arbetstiden.

Insatserna ska möta nya kompetenskrav i organisationer, branscher och yrkesgrupper. Målet är att åstadkomma en hållbar och långsiktig kompetensförflyttning inom områdena förändringsledning, digital transformation och den hållbara arbetsplatsen.

Observera!

Om du vill delta i den här insatsen som finansieras av ESF måste vi samla in vissa personuppgifter om dig. VI måste också rapportera uppgifter om vilka som deltagit i de olika aktiviteterna till SCB och ESF.