Bli vass på digital undervisning och att leda digitala möten

Under hösten kommer du som är pedagog få möjlighet att träna och lära dig mer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Teams och Zoom är mer än endast videomötesprogram. Det finns mycket mer under huven och rätt utnyttjat kan de överbrygga en hel del pedagogiska utmaningar och samtidigt hjälpa både dig och studenterna att arbeta mer effektivt.

Bli en duktig mötesledare i Teams eller Zoom

I kölvattnet av pandemin har många av oss vant oss vid att jobba mer digitalt och ha möten via digitala plattformar som exempelvis Teams och Zoom. Men hur ska du som pedagog och mötesledare agera för att skapa engagemang och delaktighet? Hur leder du möten där några finns på plats och andra ansluter digitalt? Den traditionella mötesdynamiken förändras i digitala och hybrida möten.

TRS erbjuder i samarbete med utbildningsföretaget Ordrum kunskapshöjning i konsten att skapa effektiva och lustfyllda digitala och hybrida möten. Insatserna riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda digitala och hybrida möten. Utbildningarna är till för dig som arbetar som pedagog i en organisation som är ansluten till TRS.

Satsningen erbjuds endast under hösten 2022 inom ramen för TRS pågående projekt som möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden. För större arbetsplatser som vill genomföra en egen insats med stöd av Ordrum finns det möjlighet att upphandla det direkt. Insatserna är helt utan kostnad för deltagarna och finansieras helt av TRS och ESF.

Utbildningens upplägg

Utbildningens första del är ett fristående webbinarium som genomförs i Teams och Zoom. Du väljer tillfälle utifrån den plattform du vill lära dig mer om. Förutom tips om plattformarna tar utbildningen upp andra framgångsfaktorer som vässar dina digitala och hybrida möten.

Den andra delen – en digital workshop – är för dig som vill träna och få feedback. Inför workshoparna genomför deltagarna ett valfritt möte. Det kan vara allt från ett kreativt stormöte till ett alldeles vanligt måndagsmöte. I den digitala workshopen utgår vi från dina erfarenheter och reflektioner. Alla deltagare får konkreta råd och tips kring hur de kan förbättra sitt möte.

I erbjudandet ingår även enskild handledning/rådgivning för stöd i mötesledning för de som önskar.

Innehåll webbinarium

• Digitala och hybrida möten
• Hur planerar man effektivt?
• Mötesledarens förhållningssätt
• Mötesledarens verktygslåda
• För- och nackdelar med Teams och zoom som mötesplattformar

Innehåll digital workshop

• Det egna mötet – vad som fungerar och utmaningar
• Mötesleda – att ta rollen
• Konsten att skapa ett bra mötesklimat
• Hur rundar man av mötet?
Anmälan och datum

Anmälan till Webbinarier & workshops

20 oktober, kl. 9-11, webbinarium (fokus Teams)
Anmäl dig här - sista anmälningsdag 17 oktober

27 oktober, kl. 13-15, webbinarium (fokus Zoom)
Anmäl dig här - sista anmälningsdag 24 oktober

21 november, kl. 13.15-15.15 digital workshop (fokus Teams) Max 15 deltagare
Anmäl dig här - sista anmälningsdag 16 november

22 november, kl. 9-11, digital workshop (fokus Zoom) Max 15 deltagare
Anmäl dig här - sista anmälningsdag 15 november

Läs mer om Ordrum.

ESF-information

TRS har beviljats medel av Europeiska Socialfonden (ESF) för att stärka kompetensen inom anslutna organisationer och deras medarbetare. Insatserna ska möta nya kompetenskrav i organisationer, branscher och yrkesgrupper. Områden såsom digitalisering, teknikomvandling och hållbarhet är prioriterade. Läs mer om projektet.

Kontakt