Information till arbetsgivare

Målet med TRS ESF-projekt är att både individer och verksamheter ska stärkas. Du som arbetsgivare kan  ansöka för hela gruppen av medarbetare eller för enstaka medarbetare. 

En anställd kan också ansöka på egen hand, men om kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid måste ni vara överens om det.

I och med att detta är ett ESF-projekt medföljer vissa villkor.

  • TRS behöver rapportera uppgifter om vilka medarbetare som har deltagit i aktiviteterna till SCB och till ESF.
  • Medarbetaren måste ha en anställning, tills vidare eller tidsbegränsad. Medarbetaren behöver skicka in ett arbetsgivarintyg.
  • Er organisation måste vara ansluten till TRS (kontrolleras lätt i rutan här intill).
  • Om ni under 2020 och 2021 har beviljats ekonomiskt stöd för kompetensutveckling i ett TRS-projekt, som ni ännu inte har använt, kontakta någon av TRS rådgivare nedan för att samtala om stöd för individuell kompetensutveckling inom detta ESF-projekt.
  • Kompetensutvecklingen ska ske inom det digitala området, i bred bemärkelse.

Så här kan du ansöka om stöd

  1. Du som arbetsgivare samlar in medarbetarnas uppgifter och skickar in ansökan för var och en.
  2. Du som arbetsgivare ber medarbetarna att ansöka själva.


Om du som arbetsgivare har frågor eller vill ha mer information om ansökningsprocessen och projektet innan ni ansöker är ni välkomna att kontakta TRS rådgivare AnnCharlotte Bretan. Kontaktuppgifter till AnnCharlotte finns längst ner på webbsidan. Efter kontakt med AnnCharlotte kan ni sedan registrera en ansökan via vår webbplats enligt steg 1 eller 2 ovan.

 

Får ni någon form av statsstöd?

Det finns inga hinder för att ni ska kunna ta del av det här stödet - men det medför två saker:

1. Er firmatecknare måste skriva under ett intyg (som TRS tillhandahåller) för att ni ska kunna få stöd. TRS skickar därefter in intyget till ESF.

2. Det ekonomiska stödet inom ramen för det här projektet får inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Eftersom TRS ESF-projekt endast pågår under ett år och har en betydligt lägre gräns för vad varje organisation kan få i ekonomiskt stöd kommer detta inte att vara relevant för er del.

Vad innebär det här?

TRS betalar, med stöd från ESF, kostnaden för den utbildning medarbetaren går. Projektet innefattar medfinansiering, vilket innebär att medarbetaren bidrar med sin tid. Därför kommer varje deltagare att få godkänna sin tid i utbildningen, och det är den tiden som TRS rapporterar in till ESF. Den som blir beviljad en utbildning åtar sig också att fullfölja den.

Vilken utbildning kan vi välja?

Vilka behov har ni? Det är den första frågan TRS rådgivare kommer att ställa. I nästa steg kan vi se om de behov ni har motsvaras av våra upphandlade leverantörers utbildningar. Då kan ni välja dessa. Om de inte har den utbildning ni behöver krävs offerter från två olika leverantörer, eftersom ESF kräver konkurrensutsättning. Ni ansvarar för att ta in offerterna. Därefter väljer ni den mest relevanta utbildningen.

Vilket behov har ni?

Vad vill ni åstadkomma med kompetensutvecklingen? Ni behöver kartlägga behovet av digital kompetensutveckling. Det kan ni göra på egen hand. Men ni kan också ta hjälp av TRS rådgivare för att definiera vilken kompetens ni har och behöver framöver. Flera av de organisationer som redan har ansökt om stöd för kompetensutveckling har tidigare deltagit i ett nätverksprojekt (små organisationer, max fem anställda) eller genomfört en insats i sin organisation med hjälp av TRS rådgivare. Då får man hjälp med att arbeta strategiskt med kompetensfrågorna och att ta fram en plan för kompetensutveckling.

Läs mer om TRS stöd här

Frågor? Kontakta oss!