Framtidens hållbara arbetsplatser

Välkommen till ett webbinarium som tar utgångspunkt i behovet av att anpassa våra organisationer till den föränderliga och komplexa verklighet vi lever i idag! Insatsen riktar sig till nyckelpersoner i anslutna organisationer och möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden.

OBS! Den här insatsen genomfördes våren 2022 och är inte längre tillgänglig.

Webbinariet erbjuds endast vid ett tillfälle inom ramen för TRS pågående ESF-projekt och är en unik möjlighet för nyckelpersoner i TRS-anslutna organisationer. Passa på att nyttja den här möjligheten till inspiration och kunskap om framtidens sätt att leda och organisera.

Nya grundprinciper för framtidens organisationer

En ökande komplexitet och förändringstakt ställer nya krav på våra organisationer. Det behövs ett nytt sätt att leda och organisera våra verksamheter. Behovet av anpassningsbarhet, innovationskraft och dynamik växer ständigt och gör det mer och mer relevant att prata i termer av ett paradigmskifte. Vi behöver utmana industrialismens organisationslogik och att framtidens organisationer bygger på andra grundprinciper – såsom hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen.

Inspiration och verktyg

Under webbinariet kommer inspirationsföreläsningar blandas med insiktsskapande dialoger och konkreta verktyg kring områden som förändrade förhållningssätt med utgångspunkt i tillit, självledarskap och en förändrad ledarroll, distribuerat beslutsfattande och anpassade strukturer, samspel och teambaserade arbetsformer.

Fokus på nya sätt att leda

Webbinariet leds av Anna Dagnell Liedholm och Love Lönnroth, managementkonsulter på Sonder. Båda har lång konsulterfarenhet av att arbeta med förändringsprojekt inom strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, både inom privat och offentlig sektor, och har såväl gedigen erfarenhet av det traditionella managementparadigmet som det nya paradigmet – med fokus på nya sätt att leda och organisera för att skapa mer innovativa, anpassningsbara och engagerade organisationer.

Datum & anmälan

24 maj 2022, kl. 09:00-12:00

Nyckelpersoner i anslutna organisationer är personer med strategisk eller operativ påverkan. Personer som ansvarar för planering och genomförande. Till exempel personer i en ledningsgrupp, operativ ledare, projektledare samt personer som leder möten.