Kompetensutveckling - ESF-projekt

Under 2022 kan TRS erbjuda medarbetare i anslutna organisationer kompetensutveckling inom området digital kompetens - i bred bemärkelse. Tanken är att stärka både individerna och verksamheterna - för ökad livskraft.

TRS har beviljats medel av Europeiska Socialfonden (ESF) för att stärka kompetensen inom anslutna organisationer och deras medarbetare. Insatserna ska möta nya kompetenskrav i organisationer, branscher och yrkesgrupper. Områden såsom digitalisering, teknikomvandling och hållbarhet är prioriterade.

Vi befinner oss i en tid när digitalisering blir allt viktigare – inte minst på grund av pandemins konsekvenser – och det finns inte alltid resurser att utveckla kompetensen utifrån de behov en organisation har av långsiktighet och digital transformation.

Under 2022 erbjuder Trygghetsrådet TRS särskilda insatser med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF), både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. TRS och ESF bekostar kompetensutvecklingen, ni bidrar med er tid.

Projektets olika delar

TRS erbjudande kommer att omfatta tre delar.

1. Digital kompetensutveckling

I det här spåret erbjuds vägledande och rådgivande samtal med en av TRS rådgivare samt ekonomiskt stöd till kompetensutveckling till exempel en kostnad för en kurs eller extern handledning. Kompetensutvecklingen ska ske inom området digital kompetens, i bred bemärkelse. Syftet är att stärka individer – samtidigt som verksamheterna stärker sin gemensamma digitala kompetens för ökad livskraft.

Läs mer och ansök

2. Digital transformation

Dels kommer nyckelpersoner erbjudas kompetensutveckling inom områdena nedan. Dels kommer ett digitalt stöd för att kunna stötta arbetet med kompetensfrågor i anslutna organisationer.

Leda möten på distans >>

Leda i ovisshet och förändring >>

Framtidens hållbara arbetsplatser >>

3. Scentekniker och pedagoger

Inom detta område kommer TRS att erbjuda utbildning för scentekniker och pedagoger. För scentekniker kommer insatsen handla om digitalisering, trender och förändringar i omvärlden med syfte att utnyttja de möjligheter som finns på bästa sätt.  Pedagoger erbjuds kompetensutveckling för att stärka den pedagogiska rollen i det digitala rummet.

Läs mer om insatserna

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Total kostnad för projektet är 27 miljoner kronor, varav TRS står för drygt fyra miljoner och deltagarfinansiering för drygt fyra och en halv miljon

Kontakta oss för mer information