Stresshantering - verktyg för att hantera ovisshet, öka tillit och tron på dig själv

Målgrupp: Arbetssökande
24 maj 2023, kl 13.00-15.00

Att vara jobbsökande kan vara en av de mest mentalt påfrestande situationer man kan hamna i. Dagens samhälle och arbetsliv kräver att vi är drivna, uppvisar en inre stryka och ”står stadigt när det blåser”. I en pågående pandemi är det viktigare än någonsin att som arbetssökande kunna hantera stress och ovisshet för att lyckas nå sina mål samt att må bra under resans gång.

Det här seminariet är för dig som vill ha konkreta verktyg för att minska stress och oro, öka lugn, tillit och tron på dig själv. Du får med dig tips som är lätta att få in i vardagen. Teori varvas med praktiska övningar, reflektioner och diskussioner. I webbinariet får du arbeta och öva både individuellt och ihop med andra. 

Ur innehållet

  • Leva i ovisshet och hantera de stressfaktorer som finns på dagens arbetsmarknad
  • Jämförelse med andra, omgivningens krav och förväntningar
  • Olika metoder för stresshantering, vilken passar dig bäst?
  • Mitt personliga energikonto
  • Hantera dina energitjuvar
  • Hantera ältande, oro och rädslor
  • Vad kan jag förändra? Vad behöver jag lära mig att acceptera?
  • Lägga energin på rätt saker

Föreläsare

Johanna Kagerup är utbildare och föreläsare inom stresshantering, det personliga ledarskapet, hälsa och arbetsmiljöfrågor.Har arbetat med grupprocesser och utbildning i hela sitt yrkesverksamma liv inom både den offentliga sektorn och i det privata näringslivet.

”Johanna har förmågan att få komplicerade saker att bli enkla och roliga.”

Praktisk information

Ha gärna kameran på under webbinariet, gärna i början och i slutet så att vi kan se varandra men det är inget måste. Under webbinariet kommer vi att använda ”break out rooms” för att få möjlighet att prata med varandra i mindre grupper.

Anmäl dig via Mina sidor.