Kollektivavtalade försäkringar

Under en anställning tecknar arbetsgivaren vanligen ett antal olika kollektivavtalade försäkringar. När anställningen upphör så upphör också detta försäkringsskydd.

TRS kan betala vissa försäkringar för den som i sin anställning har omfattats av ITP, KTP eller SPV och som är äldre än 55 år när anställningen upphör. Exempel på försäkringar som TRS kan betala är sjukförsäkring, familjeskydd och tjänstegrupplivförsäkring (TGL). En förutsättning för att TRS ska betala försäkringarna är:

  • att du är arbetssökande
  • att du är uppsagd från hela tjänsten och inte bara en del av den
  • att den sammanhängande anställningstiden hos den senaste arbetsgivaren har varit minst fem år.

TRS kan också betala premier till den kollektivavtalade pensionsförsäkringen. En förutsättning för detta är:

  • att du är arbetssökande och har mindre än fem år kvar till 65-årsdagen eller till den lägre pensionsålder som gäller för vissa yrkesgrupper inom scenkonstområdet, exempelvis dansare.
  • att du vid uppsägningstillfället har varit anställd minst tio år i följd hos den senaste arbetsgivaren.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: