Vad menas med omställning?

I din situation betyder omställning den process där du går från ditt tidigare arbete till ett nytt.

vagval

Mellan jobb

Med omställning menas den process där du går från ditt tidigare arbete till ett nytt. Det kan vara i samma yrke, i samma bransch, eller det kan vara någonting nytt. Det kan också innebära att du startar ett eget företag.

Det stöd till omställning du får av oss på TRS beror på dina egna tankar och idéer. Vi vet att det blir bäst om det är du själv som styr resan mot ditt nya arbete. Vi finns med och stöttar utifrån dina behov - till exempel med söka jobb-stöd, annan rådgivning eller utbildning.

Läs mer om vårt stöd till omställning

Läs mer om Omställningsavtalet