Är du sjuk – och kan inte gå tillbaka till ditt gamla jobb?

Du som riskerar att bli uppsagd eller är uppsagd på grund av ohälsa kan få stöd på din väg till ett nytt arbete av TRS.

Texten handlar om

Din arbetsgivare har ett stort ansvar för att du som är sjuk ska kunna komma tillbaka, till ditt gamla arbete eller till ett annat jobb på din arbetsplats. Försäkringskassan ska bland annat bedöma din arbetsförmåga. Om Försäkringskassan bedömer att du efter sex månaders sjukskrivning kan arbeta, men inte i ditt nuvarande yrke, ska du söka arbete på hela arbetsmarknaden, om inte din arbetsgivare kan erbjuda ett annat arbete.

Då kan du få stöd av TRS för att diskutera din framtid och nya arbetsmöjligheter.

Vad innebär stödet?

Vårt mål är att du ska hitta din väg till ett nytt jobb. Vi finns med som ett bollplank på resan mot ditt nya arbete. Vi kan också ge dig olika former av stöd. Du får först och främst träffa en rådgivare för att diskutera vilket stöd just du behöver.

Du kan läsa mer om TRS stöd här.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du är eller riskerar att bli uppsagd på grund av ohälsa. Det är när du har varit sjukskriven i minst sex månader och inte kan gå tillbaka till ditt gamla arbete. Men du har arbetsförmåga och kan söka annat arbete på öppna arbetsmarknaden. Även  tidsbegränsat anställda omfattas av stödet.

Läs mer om villkoren för omställningsstöd

Hur gör jag för att få stöd?

Du och din arbetsgivare ansöker tillsammans om personligt omställningsstöd här på webben. Arbetsgivaren påbörjar ansökan, och sedan får du ett mejl så att du kan göra ansökan komplett. (Du kan också ringa oss och beställa en blankett).

Ansök om stöd här

Kontakta oss