Stöd till dig som är tidsbegränsat anställd

Allt fler människor arbetar med tidsbegränsade anställningar, av många olika skäl. I vissa branscher är det till och med en av de vanligaste anställningsformerna.

Texten handlar om

  • Vem kan få stöd
  • Vad betyder tidsbegränsat anställd?

Om du har arbetat en period hos en arbetsgivare men inte kommer att få fortsatt arbete där kan du få stöd av TRS.

För att få stöd måste du ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare under de senaste fem åren. Alla arbetsgivare måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS. Men anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande. Under den senaste anställningen måste din sammanlagda arbetstid ha varit minst åtta timmar per vecka.

Vad betyder tidsbegränsat anställd?

Om man är anställd under en begränsad period, till exempel sex månader, är man tidsbegränsat anställd. Det kan också kallas visstidsanställning, anställning för viss tid. Exempel på tidsbegränsade anställningar: ett vikariat, en säsongsanställning, en provanställning.

Inom scenkonsten är begreppet frilans vanligt. Men att "frilansa" är inte en anställningsform. De flesta frilansare går från en tidsbegränsad anställning till en annan tidsbegränsad anställning. Inom scenkonsten kan det till exempel kallas pjäskontrakt eller spelårsanställning. Ibland hos samma arbetsgivare, ibland hos olika.

Du som frilansar och fakturerar via eget företag kan inte få stöd av TRS. Det är bara om du har en anställning och får lön som du kan få stöd av TRS.

Kontakta oss på Trygghetsrådet TRS! Vi berättar hur du gör för att ansöka om stöd. Hos oss kan du diskutera din framtid och nya möjligheter till arbete med din rådgivare.

Ansök om stöd

Du ansöker själv om stöd från TRS. Du behöver dock ha organisationsnummer, kontaktperson och arbetsgivarintyg från din senaste arbetsgivare.

Här ansöker du om stöd från TRS