Information om Trygghetsrådet TRS behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur och varför TRS registrerar dina personuppgifter när du ansöker om stöd.

TRS registrerar uppgifter om dig för att kunna erbjuda dig stöd på resan mot ett nytt jobb.

Uppgifterna får vi främst från dig och/eller din arbetsgivare via ansökan.

För att säkerställa en korrekt behandling av dig måste Trygghetsrådet TRS fortlöpande behandla de personuppgifter:

  • som lämnas i ansökan till Trygghetsrådet TRS
  • som du senare meddelar TRS
  • som har betydelse för handläggningen av ditt ärende samt har betydelse för TRS beslut om stöd

TRS beslut om insatser kommer att behandlas i den omfattning som behövs för att TRS ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt kollektivavtalet.

TRS kan dessutom behöva kompletteringar från andra, till exempel Collectum, Alecta, SPV, KP, a-kassan, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan person eller organisation utom när vi är skyldiga enligt lag eller förordning att göra så eller när samarbete sker med annan aktör inom ramen för TRS insatser.

För att du ska ha möjlighet att utnyttja TRS så kallade efterskydd behåller TRS dina personuppgifter i minst fem år efter det att ditt ärende har avslutats.

Uppgifterna kommer också att användas för framställning av avidentifierad statistik för uppföljning.

Genom att kontakta oss har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har lagrade, begränsa användningen, rätta eventuella felaktigheter eller radera uppgifter. TRS kommer att göra sitt bästa för att gå sådana förfrågningar till mötes. Om du inte vill att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter innebär det att du inte kan få stöd av TRS.

Om du ansöker om stöd och lämnar känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om din hälsa) krävs ett särskilt, skriftligt, samtycke till att registrera detta. Detta samtycke har du rätt att återkalla och då raderas uppgifterna.

Har du frågor eller klagomål på hur TRS har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till TRS administrative chef Mattias Rydell eller Datainspektionen.

Genom din ansökan godkänner du den här behandlingen av dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer utförlig information om TRS behandling av personuppgifter.