Att starta företag med stöd från TRS

Funderar du på att starta ett eget företag? Det är en spännande och rolig resa du står inför. Det är mycket att tänka på och planera för.

Om du har beviljats omställningsstöd av Trygghetsrådet TRS och tänker starta eget företag finns det möjlighet att få stöd för detta, både från oss och andra organisationer.

Texten handlar om:

Här har vi samlat information om och länkar till organisationer där du kan få veta vad du behöver tänka på, få svar på vanliga frågor, praktiska råd och tips.

Rådgivning och omställningsstöd från Trygghetsrådet TRS

Allra först: ta kontakt med din rådgivare för att diskutera din affärsidé och dina förutsättningar att bli egenföretagare.

I nästa steg får du knyta kontakt med en starta-eget-konsult som kan fortsätta att vara ditt bollplank och hjälpa dig att utveckla och formulera din affärsplan.

Om din färdiga affärsplan visar att du har goda förutsättningar till försörjning genom ditt företag finns det möjlighet att få stöd från Trygghetsrådet TRS. Allt stöd är individuellt och prövas utifrån dina behov. Du kan till exempel få hjälp med:

  • Näringsbidrag. Det är ett investeringsstöd på upp till två prisbasbelopp.
  • Omställningsstöd, i form av utbildning/kurser, praktik, datorstöd etc.
  • Starta-eget-coach som har inriktning att ge stöd till dig under utvecklingen av företaget i startfasen.
  • Coachning inom sälj och marknadsföring.

Efterskydd från TRS

Om det mot förmodan visar sig att ditt företag inte blev som du tänkt har du inom ett år möjlighet att söka stöd från Trygghetsrådet TRS igen.

Andra viktiga aktörer som kan ge dig stöd och information

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens webbplats finns information om det stöd du kan få när du vill starta ett eget företag.

Du kan både ansöka om stöd inför starten och starta-eget-bidrag. Innan du ansöker om stöd från Arbetsförmedlingen bör din affärsplan vara färdig. Du kan använda det dokument du och din starta-eget-coach från TRS har tagit fram. Ditt företag får dock inte ha startat formellt om du ska kunna få stöd från Arbetsförmedlingen.

Du kan få starta-eget-bidrag från Arbetsförmedlingen parallellt med näringsbidraget, och annat stöd, från Trygghetsrådet TRS.

www.arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan

Ta kontakt med försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller för din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Även som företagare omfattas du av sjukförsäkring och föräldraförsäkring, men du behöver ta reda på vilka regler som gäller för dig och din företagsform.

Du kanske behöver komplettera din sjukförsäkring, till exempel.

www.forsakringskassan.se

Fackförbund och a-kassa

Flera av fackförbunden ger stöd till den som vill starta företag, så kontakta ditt fackförbund för information. Många av de som får stöd av oss är anslutna till unionen: www.unionen.se.

Ta reda på vad som gäller just din a-kassa när du startar företag. Grundregeln är att du inte kan få ersättning från a-kassa samtidigt som du bedriver verksamhet i företaget.

Om du inte är medlem i något fackförbund som även har medlemskap för företagare (eller a-kassa för företagare) kan du ansluta dig till SMÅA, Småföretagarnas a-kassa: www.smakassa.se

Organisationer som informerar och ger stöd

Det finns ett stort antal olika organisationer där du kan hämta information, inspiration och ibland få stöd. Här nedan hittar du exempel på organisationer.

Verksamt

Verksamt är ett samarbete mellan flera myndigheter: Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Här finns information och service samlat för alla faser av företagandet. Vi rekommenderar att du besöker webbplatsen och tar del av all information som finns där.

www.verksamt.se

Skatteverket

Skatteverket har mycket information om skatt, moms och deklaration. På sajten verksamt.se samlas information från flera myndigheter, men skatteverkets webbplats kan ändå vara värd att besöka. Skatteverket brukar arrangera informationsträffar kring olika teman, till exempel moms eller vad som gäller för olika företagsformer som enskild firma eller aktiebolag.

www.skatteverket.se

Almi

Almi ägs av staten och kan erbjuda stöd som rådgivning och finansiering.

www.almi.se

NyföretagarCentrum

Runt om i Sverige finns cirka 90 NyföretagarCentrum, där du utan kostnad kan få rådgivning och även utbildning och annat stöd av ett lokalt nätverk av rådgivare med erfarenhet av företagande. Verksamheten riktar sig till nyföretagare och finansieras i huvudsak av det lokala näringslivet.

www.nyforetagarcentrum.com

Kommunalt stöd

I många kommuner finns näringslivssekreterare eller andra personer som kan ge råd, stöd och information om vad som gäller för den som vill starta verksamhet i just den kommunen. Kontakta din kommun för att få veta vad du kan få för stöd!

Ett exempel är Malmö kommun

Ett annat exempel är Örnsköldsvik

Kontakta din bank

De flesta banker har olika typer av stöd till företagsstartare

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information!