Så här ansöker du om stöd från Trygghetsrådet TRS

Du ansöker om stöd på en av blanketterna som du hittar under länken här nedan. Det finns tre olika blanketter att välja mellan. Kontakta oss gärna om du är osäker på vilken du ska använda.

Texten handlar om

Det är viktigt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna ge dig ett snabbt besked.

Här kan du läsa om hur och varför TRS registrerar dina personuppgifter när du ansöker om stöd.

Ansökan om stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Den här blanketten fyller du i om du är tillsvidareanställd ("fast anställd") och blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Du fyller i den tillsammans med din arbetsgivare. Blanketten ska sedan skrivas under av er båda och skickas in till TRS. Adressen står på blanketten.

När din tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren och facket förhandla om det, och ett protokoll ska skrivas. Förhandlingsprotokollet ska skickas in samtidigt med ansökan.

Ansökan om stöd vid arbetsbrist

Ansökan om stöd vid uppsägning av personliga skäl (ohälsa)

Den här blanketten fyller du i om du är tillsvidareanställd ("fast anställd") och blir uppsagd av personliga skäl (ohälsa). Du fyller i den tillsammans med din arbetsgivare. Blanketten ska sedan skrivas under av er båda och skickas in till Trygghetsrådet TRS. Adressen står på blanketten.

Förhandlingsprotokollet från den lokala fackliga förhandlingen ska skickas in samtidigt med ansökan.

Ansökan om stöd (ohälsa)

Ansökan om stöd när en tidsbegränsad anställning upphör

Den här blanketten fyller du i själv, undertecknar och skickar in till TRS (adressen står på blanketten). Du fyller i uppgifter om arbetsgivare, anställningar, utbildning med mera. Glöm inte att skicka med arbetsgivarintyg eller anställningsintyg för att styrka dina anställningar.

Ansökan om stöd - tidsbegränsat anställd