Granskning av dina ansökningshandlingar eller din LinkedIn-profil

När du är aktiv jobbsökare hos Trygghetsrådet TRS kan du få dina ansökningshandlingar granskade. Du får snabb återkoppling och konkreta råd om vad du kan förbättra.

Du skickar in cv och personligt brev eller Linkedinprofil via Mina sidor här på webben. Bifoga gärna jobbannonsen, om det är ett specifikt jobb du söker. Inom 24 timmar får du svar.  Du får dels en kvantitativ bedömning; det betyder att du får ett omdöme med poäng, dels en kvalitativ del med personliga råd. Fokus ligger på två saker: att göra din ansökan personlig men samtidigt formellt korrekt.

Det är framför allt två typer av bedömningar som är aktuella för dig, beroende på vilken sorts tjänst du söker.

"Professional"

Du söker arbete, men söker inte en befattning med verksamhets- eller personalansvar. Du har arbetslivserfarenhet och extra fokus läggs på hur du bäst drar fördel av den erfarenhet du har – och hur du samtidigt visar ett tydligt fokus på framtiden. I återkopplingen får du hjälp med att skapa en röd tråd i din ansökan, och visa vad som lett fram till där du är idag. Och inte minst binda ihop det med den tjänst du söker.

"Executive"

Den här bedömningen är speciellt utformad för dig som söker en chefsbefattning med verksamhets- eller personalansvar. Dina ledaregenskaper, resultat, förståelse för verksamheten och tidigare chefserfarenhet granskas. Du får stöd för att fokusera ansökan mot ledarskapet, affären eller processerna.

LinkedIn-profil

När du söker jobb är LinkedIn ett utmärkt verktyg för att presentera sig. Men även ett bra verktyg för att bekanta sig med intressanta arbetsgivare och skapa kontakter.

LinkedIn har idag samma plats i jobbsökandet som visitkort och cv hade tidigare. Rekryterare använder LinkedIn både för att hitta kandidater och kolla upp de som ansökt. Därför är det bra att ha en funktionell, uppdaterad LinkedIn-profil.

Vill du få dina ansökningshandlingar eller din LinkedIn-profil granskad?

Kontakta din rådgivare eller logga in på ”Min sida”!

Du kan också få stöd i intervjuträning. Kontakta din rådgivare för mer information.