Guide till verksamhets- och kompetensutveckling

Organisationer som är anslutna till TRS kan få stöd i arbetet med verksamhets- och kompetensutveckling för att ta fram en verksamhets- och kompetensplan som är väl förankrad i organisationen. Beroende på vad just din organisation har för behov kan vi anpassa upplägget. 

Illustration (cirkel) av verksamhetsåret.

Vissa kanske har en verksamhetsplan men behöver stöd att jobba med förankring och delaktighet kring målen, andra kanske vill göra arbetet helt själva. Då kan våra seminarier och den här guiden till verksamhets – och kompetensutveckling vara en utgångspunkt för att i egen regi genomföra ett projekt.

Till guiden hör ett antal handledningar för att genomföra olika workshoppar. De kan ni ta hjälp av för att skapa en dialog kring verksamheten.

Handledningar och exempel

I guiden hittar du handledningar till alla workshoppar, beskrivning av metoder och förslag på frågeställningar och innehåll. Här nedan hittar du dem i samma ordning de finns i guiden.

1. Handledning: Nulägesanalys & beslut. 

2. Projektgruppen

3. Illustration: vad är en workshop?

4. Handledning: Dialogmetoden

5. Handledning: Intressentanalys

6. Underlag: Intressentkartan

7. Handledning: Uppdrag och verksamhetsidé

8. Handledning: Styrkor och svagheter

9. Handledning: Historia

10. Underlag: historiekartan

11. Handledning: Värdegrund

12. Omvärld

13. Handledning: Framtid

Mall verksamhetsplan

Exempel verksamhetsplan: Gröna Ärtan

Mall projektplan

Exempel projektplan: Gröna Ärtan

Mall tidplan för projekt