Guide till verksamhets- och kompetensutveckling

Organisationer som är anslutna till TRS kan få stöd i arbetet med verksamhets- och kompetensutveckling för att ta fram en verksamhets- och kompetensplan som är väl förankrad i organisationen. Beroende på vad just din organisation har för behov kan vi anpassa upplägget. 

Vissa kanske har en verksamhetsplan men behöver stöd att jobba med förankring och delaktighet kring målen, andra kanske vill göra arbetet helt själva. Då kan våra seminarier och den här guiden till verksamhets – och kompetensutveckling vara en utgångspunkt för att i egen regi genomföra ett projekt.

Till guiden hör ett antal handledningar för att genomföra olika workshoppar. De kan ni ta hjälp av för att skapa en dialog kring verksamheten.

Seminarier om verksamhets- och kompetensutveckling

TRS anordnar kostnadsfria seminarier för anslutna organisationer. Där vill vi inspirera och ge verktyg för att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling, både till er som har ett pågående utvecklingsprojekt med stöd av TRS och er som vill få inspiration och idéer inom området.

Här hittar du mer information om TRS seminarier

 

Handledningar och exempel

I guiden hittar du handledningar till alla workshoppar, beskrivning av metoder och förslag på frågeställningar och innehåll. Här nedan hittar du dem i samma ordning de finns i guiden.

1. Handledning: beslut. 

2. Projektgruppens roll

3. Illustration: vad är en workshop?

4. Handledning: Dialogmetoden

5. Handledning: Intressentanalys

6. Handledning: Uppdrag och verksamhetsidé

7. Handledning: Styrkor och svagheter

8. Handledning: Historia

9. Handledning: Ledstjärnor

Exempel verksamhetsplan: Gröna Ärtan