Ansök om stöd från TRS

Varje projekt inleds med en förstudie. När ni har beslutat er för att ni vill genomföra ett projekt ska ni skicka in en ansökan om rådgivarstöd till TRS.

Ansök om stöd för att genomföra ett projekt med TRS

Vill ni genomföra ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling? Ansök om stöd på länken här. När ni genomfört projektet kan ni ansöka om ekonomiskt stöd för kompetensutveckling enligt er plan.

Här finns ansökan om stöd.