Projekt för utveckling

TRS erbjuder ett förebyggande arbete med verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Syftet är att bidra till stabila, livskraftiga organisationer där medarbetarna är rustade med rätt kompetens för verksamhetens behov.

I ett projekt arbetar ni med stöd av TRS rådgivare gemensamt fram en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling.

Det sker på olika sätt beroende på organisationens storlek, men grundprincipen är densamma.

TRS ger råd, verktyg och ekonomiskt stöd

Rådgivarna på TRS leder er genom processen, är bollplank och bidrar med kompetens inom verksamhetsutveckling. TRS kan även bidra ekonomiskt till kompetensutveckling när en kompetensplan finns på plats.

Effekter

En organisation som genomfört ett utvecklingsprojekt brukar uppleva tydliga effekter, förutom att man får en verktygslåda för verksamhetsplanering och kommunikation. Här är några exempel:

 • Bättre samarbete och bättre arbetsmiljö
 • En väl fungerande planeringsprocess
 • Utvecklingssamtal kopplade till målen
 • Planerad kompetensutveckling
 • Tydligare kommunikation internt och externt
 • Gemensam syn på långsiktiga mål

Villkor och förutsättningar

 • Organisationen ska vara ansluten till Trygghetsrådet TRS.
 • Det ska finnas stöd från både ledning och personalrepresentanter/fack att genomföra utvecklingsarbetet tillsammans med TRS.
 • Arbetet ska resultera i en verksamhetsplan med mål och en kompetensplan med utvecklingsaktiviteter som är kopplade till målen.
 • Arbetet ska leda fram till kompetensutveckling för de anställda, baserad på verksamhetens behov.
 • Arbetet ska vara genomfört inom en överenskommen tidsperiod, som planeras i projektet.
 • En uppsägningssituation ska inte vara aktuell.
 • Organisationen ska kunna avsätta tid och resurser för projektarbete, arbetsmöten och arbete med att ta fram verksamhets- och kompetensplan.
 • Alla anställda ska ha möjlighet att vara delaktiga.
 • Ansvaret för genomförandet ligger på organisationen.
 • Ledning och personalrepresentanter ska kunna beskriva vilka behov organisationen har av att arbeta med verksamhetsplanering och kompetensutveckling, både under projektet och inför framtiden.

 

Ekonomiskt stöd

När ni har en plan för kompetensutveckling kan ni ansöka om ekonomiskt stöd. Stödet beräknas utifrån antal anställda gånger maximalt 8 000 kronor. Den övre gränsen är 500 000 kronor per organisation.

TRS ger ekonomiskt stöd för maximalt 70 procent av kostnaderna. 30 procent står organisationen själv för.  Ekonomiskt stöd kan ges en gång till varje organisation.

Verksamhetsutveckling - projekt på distans

I höst kommer vi att starta ett pilotprojekt där vi erbjuder verksamhets- och kompetensutveckling på distans (med start efter årsskiftet).

Vi riktar oss till mindre organisationer, högst fem anställda, och vi erbjuder projektet i nätverksform. Du får inspiration, nya idéer och utbyta erfarenheter med deltagare från organisationer med olika verksamhetsinriktning.

Anmäl ditt intresse - vi återkommer med bekräftelse och mer information efter sommaren! Sista anmälningsdag 15 november 2019

Anmäl intresse här