Boktips: Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet

På TRS genomför vi ofta arbetsmöten på arbetsplatser där medarbetarna får träffas över gränserna för att samtala om viktiga frågor för verksamheten. Vi stödjer oss på dialogen som metod i grupparbeten och samtal.

Vi brukar börja med att deltagarna får reflektera individuellt över en fråga. Därefter går vi laget runt i gruppen och alla berättar om sina reflektioner. Slutligen kan gruppen sammanställa några ståndpunkter som man gemensamt kommer fram till.

Marianne Döös och Lena Wilhelmsson, professor respektive docent i pedagogik, har skrivit boken "Dialogkompetens i arbetslivet". Där definierar de dialogen som ett samtal som utvecklar. Det handlar om att lyssna, tala, reflektera, ställa frågor och försöka förstå. En bra dialog kan förändra synen på det som samtalet handlar om - det ger nya perspektiv och infallsvinklar som kan leda till omvärderingar.

Dialogen förutsätter att den som deltar i samtalet tar ansvar genom att inte dominera och ta tolkningsföreträde, är nyfiken på hur det är att vara någon annan och delar med sig av sina egna erfarenheter. Det handlar också om att vara medveten om sin roll när man går in i ett samtal. Chefer och specialister är ofta vana att föra sin talan och bli lyssnade på. I en sådan roll kan man behöva kliva tillbaka för att låta andra komma fram.

Dialogmetodiken lämpar sig också bra för utvecklingssamtal. Genom att reflektera över sina roller som chef och medarbetare när man går in i samtalet kan man bli öppnare för ett ökat lyssnande och lärande.