Starta ett projekt

TRS har utvecklat en process till stöd för verksamhets- och kompetensutveckling. Är du intresserad av att starta ett projekt?

Texten handlar om

För att organisationen ska få stöd måste några villkor uppfyllas. Först och främst ska din organisation vara ansluten till Trygghetsrådet TRS. Ett projekt kan starta på uppdrag av det lokala facket eller personalrepresentanter och ledningen tillsammans.

Läs mer om villkor och förutsättningar

Att komma igång

Det finns olika sätt att komma igång. Antingen kan ni delta i ett förberedande seminarium om processen och metoderna som används. Eller så kan en av våra rådgivare komma till er organisation och informera.

Vid seminariet, eller informationsmötet, går vi igenom de olika stegen för att starta ett projekt, vilka verktyg ni får av TRS och vilka olika sorters rådgivarstöd ni kan få.

Om det här är ett sätt som passar er organisation är det dags att informera all personal. Därefter fattas ett beslut om en förstudie.

Förstudie

Innan projektet startar genomför TRS rådgivare en förstudie för att ta reda på vilka förutsättningar, behov och mål just ni har. I slutet av förstudien tar organisationen och TRS gemensamt beslut om att genomföra ett projekt.

TRS roll

Trygghetsrådet TRS kan stödja ert arbete på olika sätt. Antingen genom att medverka som processledare, eller med rådgivarstöd om ni hellre vill genomföra projektet på egen hand.

Seminarier

Läs mer om hur ni genomför ett projekt