Seminarier före, under och efter ett projekt

Trygghetsrådet TRS erbjuder dig kostnadsfria seminarier i anslutning till ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling enligt vår metod. Det finns fyra seminarier som relaterar till processen, varje seminarium är en dag.

Texten handlar om

I anslutning till alla delar i processen finns seminarier där ledningsgruppen eller projektgruppen kan delta för att bygga på sin kunskap om verksamhets- och kompetensutveckling.

Verktyg för verksamhets- och kompetensutveckling

Du får veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling med stöd av TRS. Ett seminarium som är bra att gå innan ni beslutar att starta ett projekt.

Mål och aktiviteter

Seminariet syftar till att ge verktyg, kunskap, stöd och material för att kunna sätta och bryta ner mål. Riktar sig till de som har ansvar för att sätta mål, framför allt ledningsgruppen.

Kontinuerlig planering och uppföljning

Seminariet ger dig möjlighet att lägga upp en plan för hur din organisation ska arbeta med kontinuerlig uppföljning och planering av mål, aktiviteter och insatser för kompetensutveckling. Genomförs efter avslutat projekt.

Utvecklingssamtal

Seminariet ger kommunikativa och praktiska verktyg för att genomföra ett utvecklingssamtal.

Anmälan och mer information

Vill du veta mer eller anmäla dig är du välkommen att ta kontakt med oss på Trygghetsrådet TRS.