Fortsätt på egen hand

När ni har genomfört ett projekt med TRS metod har ni förutsättningar för att kontinuerligt arbeta med verksamhetsplanering och kompetensutveckling inför varje nytt verksamhetsår.

Texten handlar om

Bild verksamhetsaret

Fortsatt verksamhets- och kompetensplanering

Nu kommer ni att fortsätta arbetet på egen hand. Ni ska genomföra aktiviteterna, följa upp målen och berätta för medarbetarna hur det går. Som stöd för den fortsatta verksamhetsplaneringen kan ni använda en årscykel. TRS rådgivare finns kvar som bollplank om ni behöver, tveka inte att ringa för mer stöd.

Seminarier för påfyllnad

Nya ledare och nyckelpersoner i organisationen är välkomna till våra seminarier för att komplettera kunskap och få fortsatt stöd i era egna processer.

I direkt anslutning till ett genomfört projekt är ledningsgruppen välkommen till seminariet Kontinuerlig planering och uppföljning som handlar om uppföljning av verksamhetsplanen och det fortsatta arbetet med verksamhets- och kompetensplanering. Vi genomför också regelbundet seminarier där du kan utbyta erfarenheter med andra som genomfört ett projekt.

Nästa tillfälle för seminariet "Kontinuerlig planering och uppföljning"

Andra seminarier

Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare.