Fortsätt på egen hand

När ni har genomfört ett projekt med TRS har ni förutsättningar för att kontinuerligt arbeta med verksamhetsplanering och kompetensutveckling inför varje nytt verksamhetsår.

Texten handlar om

Bild verksamhetsaret

Fortsatt verksamhets- och kompetensplanering

Nu kommer ni att fortsätta arbetet på egen hand. Ni ska genomföra aktiviteterna, följa upp målen och berätta för medarbetarna hur det går. Som stöd för den fortsatta verksamhetsplaneringen kan ni använda en årscykel. TRS rådgivare finns kvar som bollplank om ni behöver, tveka inte att ringa för mer stöd.

Seminarier för påfyllnad

Vid behov genomför TRS seminarier om kontinuerlig planering och uppföljning för ledare och nyckelpersoner. Det förekommer också att vi genomför detta på plats i större organisationer i samband med ett projektavslut.

Välkommen att kontakta oss om ni vill delta i ett seminarium om kontinuerlig planering och uppföljning.

Följ oss gärna på LinkedIn, där puffar vi för TRS seminarier som rör verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering.

Här hittar du alla seminarier

Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare.