- Vi kan leverera det vi ska med bättre kvalitet!

Stockholms Läns Ridsportförbund utvecklar verksamhet och kompetens.

- Vi har samtalat om förväntningar, behov och krav. Att vi gemensamt diskuterat detta gör att vi får en liknande bild, och vår roll som kansli blir tydlig. Det skapar trygghet i det fortsatta arbetet, säger Anneli Grimberg, verksamhetschef i Stockholms Läns Ridsportförbund.

StLRF_grupp

Kansliets personal: från vänster Ama Andersson, Carina Nordkvist, Ulrika Fristedt Leinell, Elin Andersson och verksamhetschef Anneli Grimborg.

Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell förening, ett av 19 distrikt i Svenska Ridsportförbundet. Kansliet har fem anställda. I våras beslutade de att genomföra ett verksamhets- och kompetensutvecklingsprojekt med TRS stöd.

Det började med att spelregler sattes upp och förbundets intressenter analyserades. Så följde en workshop om nutid – var står vi idag?  – och en analys av styrkor och svagheter. Det ger en bra grund för att hitta utvecklingsområden och sätta verksamhetsmål.

Verksamhetschefen Anneli Grimberg berättar om bra respons från styrelsen, när hon beskrev arbetet gruppen gjort så här långt.

Dialogmetoden

- Det är intressant att sätta ord på saker och ting, tycker Ama Andersson. Det blir tydligt vad vi erbjuder våra intressenter.

Under arbetet i projektet används dialogmetoden – först får var och en reflektera, sedan diskuterar gruppen gemensamt. Intressenternas förväntningar, vilka behov de har - och vilka krav de ställer på kansliet är diskussionsområdena för dagen.

Gruppen konstaterar att det råder stor samsyn kring förväntningarna. Likaså när det gäller behoven. När kraven diskuteras är det en fråga som väcker diskussion: tillgänglighet. Vad är det egentligen?

- Tillgänglighet för oss är en sak, för föreningarna kanske det är något annat – till exempel krav på att vi ska finnas till hands sju dagar i veckan, dygnets alla timmar… säger Anneli Grimberg. Vår målgrupp är ju ideella.

Medskicket hem blir att definiera vad tillgänglighet kan vara – för bara genom att göra det tydligt ökar tillgängligheten för de anslutna föreningarna.

Fråga intressenterna

- Hur matchar ni era erbjudanden med förväntningar och krav? frågar TRS rådgivare Monica Held.

- Det känns som om vi matchar ganska bra, säger Anneli Grimberg.

Kansliet ger rådgivning och stöd till 120 föreningar och består trots allt av ett begränsat antal individer.

- På en tiogradig skala – med lite mer resurser hade vi kunnat nå tio – men å andra sidan måste man uppnå det? Det är ju också bra att ha något att sträva efter.

- Nu har vi ju ett inåtperspektiv, det är vår egen tolkning, säger dagens samtalsledare, Elin Andersson. Stämmer den? Vad är intressenternas bild av oss? Kanske ska vi lyfta den frågan på Ridsportforum i Stockholm? Vad är det de förväntar sig av oss?

- Det är alltid bra och viktigt att stämma av med intressenterna, menar Monica Held.

Och det var precis vad som sedan skedde – under Ridsportforum i oktober genomfördes en omvärldsspaning där föreningarna fick diskutera. En bra förankring med förbundets medlemmar.

Trygghet för framtiden

- Hittills har projektet gått bra, tycker Anneli Grimberg. Nyligen gjorde vi en avstämning kring våra viktiga utvecklingsområden. Vi räknar med att bli färdiga med projektet i december. Och i januari startar vi fasen med kompetensutveckling.

Att ha samtalat om förväntningar, behov och krav skapar tydlighet, alla får en liknande bild och det skapar trygghet inför det fortsatta arbetet på kansliet.

- Vi har fler intressenter än vi kanske trodde från början. Och bland våra 120 föreningar finns många med helt olika förutsättningar, säger Anneli Grimberg.

- Det har i mycket blivit en bekräftelse på saker vi har trott eller tänkt. Vissa saker bekräftas, andra saker förstärks. Det är bra att få allting dokumenterat. Vi har fått en helhetsbild av verksamheten och en tydlighet, också i relation till omvärlden. En gemensam syn gör att vi kan utvecklas och gå vidare.

Ville ta ett steg till

Anneli Grimberg konstaterar att de med projektet också fått verktyg att använda i mötena med föreningarna.

- Anledningen till att vi ville genomföra ett projekt var att vi ville ta ett steg till. Vi har kompetent personal, bra struktur och bra arbetsklimat. Vi ville möta ett intensivt tryck från omvärlden och visa att vi är ett ridsportdistrikt att räkna med. Det här har gjort vår roll som kansli tydligare. Det gör att vi bättre kan leverera det vi ska, med bättre kvalitet. För oss har det varit jättebra att göra detta. Det behöver ju heller inte alltid vara så att det leder till något nytt – vi har också i många delar fått bekräftelse på att det vi gör är bra.

LRF_uteritt

Värmdö Ridklubb är en av 120 föreningar i Stockholms Läns Ridsportförbund.