Andra berättar

Vilka effekter just er organisation kommer att märka beror på många olika faktorer. Vi har intervjuat några som har genomfört ett utvecklingsprojekt med stöd av TRS eller står inför att starta ett projekt. Här kan du läsa om deras tankar och erfarenheter.