Utveckla kompetensen och stärk verksamheten

Med TRS process för verksamhets- och kompetensutveckling blir din organisation rustad för framtiden.

Texten handlar om

Solstralar500px

Ett projekt för utveckling

I ett projekt arbetar ni med stöd av TRS rådgivare gemensamt fram en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling. Ni får material och underlag för kreativa arbetsmöten, lathundar och checklistor. Alla medarbetare är delaktiga i arbetet och arbetssättet främjar engagemang och delaktighet.

Syftet med ett utvecklingsprojekt är att skapa stabila, livskraftiga verksamheter där medarbetarna är rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens.

Läs mer om arbetssättet

TRS ger råd, verktyg och ekonomiskt stöd

Rådgivarna på TRS leder er genom processen, är bollplank och bidrar med kompetens inom verksamhetsutveckling. TRS kan även bidra ekonomiskt till kompetensutveckling när en kompetensplan finns på plats.

Effekter

En organisation som genomfört ett utvecklingsprojekt brukar uppleva tydliga effekter, förutom att man får en verktygslåda för verksamhetsplanering och kommunikation internt. Här är några exempel:

  • Bättre samarbete och bättre arbetsmiljö
  • En väl fungerande planeringsprocess
  • Utvecklingssamtal kopplade till målen
  • Planerad kompetensutveckling
  • Tydligare kommunikation internt och externt
  • Gemensam syn på långsiktiga mål

Läs mer om effekterna här

Villkor och förutsättningar

För att få stödet ska organisationen vara ansluten till TRS. Det lokala facket eller personalrepresentanter och ledningen måste vara överens och tillsammans söka stöd. Det får inte vara aktuellt med uppsägningar. Innan projektet startar genomför TRS rådgivare en förstudie för att ta reda på vilka förutsättningar, behov och mål just ni har.

Vi har definierat ett antal villkor och förutsättningar som gör projektet framgångsrikt.

Läs mer om villkor och förutsättningar här

 

.