Ledarutveckling i elithockeyn – TRS senaste program för stabilitet och långsiktighet

Klubbarna i Svenska Hockeyligan, SHL, omsätter 1,6 miljarder kronor varje år, det vill säga i genomsnitt cirka 130 miljoner kronor per klubb. De har gått från små ideella föreningar till affärsdrivande hybridorganisationer. Det ställer nya och större krav på klubbdirektörerna, menar Jörgen Lindgren, vd för SHL.

- Med 2,3 miljoner besökare per år ställs det allt större krav. Våra klubbdirektörer kommunicerar med politiker, näringsliv, supportrar, ideellt arbetande föräldrar och media. Det gäller att hitta verktyg för att kunna agera strategiskt i den här komplexa miljön.

Trygghetsrådet TRS genomför nu tillsammans med IFL Handelshögskolan ett utvecklingsprogram för klubbdirektörerna i SHL och HockeyAllsvenskan.

- Det är ett skräddarsytt program, så nära verkligheten som möjligt, beskriver Jörgen Lindgren. Det ingår dels basala kunskaper - men också utmaningar. Hur kan vi leda organisationerna framåt i den komplexa situation de är i, den balansgång mellan folkligt, ideellt och kommersiellt som är klubbdirektörernas vardag.

Stabilt och långsiktigt

- TRS vill bidra till att skapa stabila, långsiktiga verksamheter, vilket i förlängningen ökar tryggheten för de anställda. Det är därför vi har tagit fram det här programmet som är skräddarsytt för att möta den här branschens specifika strategiska utmaningar, säger TRS vd Helene Bergstedt.  När de sportsliga målen överskuggar de mer långsiktiga verksamhetsmålen blir siktet kort och det bidrar till instabilitet i verksamheterna. En specifik utmaning är till exempel att föreningarna verkar på olika arenor samtidigt, kommersiella, ideella och politiska.

Jörgen Lindgren beskriver hybridorganisationer som inrymmer allt från affärsmässig elitishockey och stora arenor som mötesplatser till de ideella krafterna som verkar som parkeringsvakter vid matcher eller tränare för knattelagen. Allt ryms i samma klubb, från barnen i knattelaget via juniorlagen till elitspelarna.

Stärka nätverket

Behovet av att fortbilda ledarna, att ge dem verktyg för att hantera en komplex vardag i ett arbete som inte är ett vanligt jobb, "det är ett liv", var det som gjorde att kontakter togs med parterna Arbetsgivaralliansen och Unionen - och Trygghetsrådet TRS.

- Det var där det började, vi ville ta tillvara den kraft vi har. Vi fick väldigt bra gehör för våra tankar redan från början. När vi utvecklar de människor vi har skapar vi en bredare plattform och ökar kompetensen.

Jörgen Lindgren betonar också vikten av att stärka nätverket Svensk Elithockey. Det innebär också en bredare kunskapsbas.

- Vi rör upp känslor, både positiva och negativa. Har man varit med ett tag vet man att det går bra ett tag, och sen går det dåligt, och sen går det bra igen… Men i den medialiserade världen vi lever i är påtryckningarna enorma. Särskilt i sociala medier. Det är många som skriver, utan att ta ansvar. Det medför att det finns en utsatthet på ett antal funktioner i klubbarna. Klubbdirektörerna är en av de mest utsatta. Det är ett område där det är bra med erfarenhetsutbytet, till exempel.

Kunskap, ledarskap och kommunikation

Programmet genomförs i tre block. Att IFL Handelshögskolan medverkar borgar för kvalitet och utmaningar, menar Jörgen Lindgren. Det första blocket har redan genomförts, det handlade om ekonomi, att leda verksamhet i förändring, kommunikation och PR.

- Hur gör jag när jag ska kommunicera med kommunpolitiker, supportrar, journalister,  föräldrar och tränare, affärskontakter och sponsorer…?

Kommande moduler kommer ta upp frågor kring styrning och organisation. Vid nästa tillfälle kommer styrelseordföranden från respektive klubb vara med. Syftet med det är att öka förutsättningarna att tillämpa nya kunskaper och insikter i den egna verksamheten och skapa förutsättningar för en bra kommunikation och rollfördelning.

- Hur bygger vi broar så att vi inte pratar förbi varandra? Hela vår verksamhet är så engagerande. Det gäller att hitta balansen, rollfördelningen. Jag tror att det kommer att tillföra en dimension i arbetssätt och fördelning. IFL är duktiga på att få alla delaktiga - och att utmana oss. Genom det här programmet har TRS bidragit med en unik möjlighet att stärka branschen.