För ett tryggare arbetsliv

TRS hjälper uppsagda och tidsbegränsat anställda till nya anställningar. TRS har också ett förebyggande uppdrag. Det sker i enskilda organisationer, i en hel bransch eller yrkesgrupp.

Något äldre kvinna i vit rock.

Rådgivning inför uppsägningar

Det spelar stor roll för den som blir uppsagd hur uppsägningen går till. Sker det på bästa möjliga sätt blir resan till ett nytt arbete kortare och lättare. Därför ger TRS stöd i form av rådgivning eller utbildning till arbetsgivare och fack inför uppsägningar. Det gagnar både den som sägs upp och de som ska fortsätta arbeta i organisationen.

Stöd på vägen till ett nytt jobb

TRS ger stöd till:

  • den som är uppsagd på grund av arbetsbrist
  • den som riskerar att bli eller är uppsagd på grund av personliga skäl, om skälet är ohälsa
  • den som avslutar en tidsbegränsad anställning

Läs om villkor för stöd utifrån olika grunder här

TRS stöd utgår alltid från de individuella behov en person har. Det nya arbetet kan vara inom samma område eller innebära en karriärväxling. I vissa fall kan TRS betala avgångsersättning, AGE, som komplement till a-kassan, samt premier för kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer om TRS stöd till jobbsökare

Kompetensutveckling för framtiden

TRS uppdrag är att bidra till livskraftiga verksamheter som står redo för framtida utmaningar med medarbetare som har rätt och aktuell kompetens.

Ett projekt för utveckling innebär att TRS rådgivare guidar organisationen genom processen som resulterar i en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling. På så sätt får ni verktyg för att långsiktigt och strukturerat arbeta med verksamhetsplanering och kompetensutveckling.

Läs mer om verksamhets- och kompetensutveckling med stöd av TRS

TRS kan också erbjuda hela branscher eller yrkesgrupper stöd för utvecklingsprojekt, för att stärka kompetensen inför utmaningar eller förändrade krav i omvärlden.

Läs mer om kompetensutveckling i branscher eller yrkesgrupper