För ett tryggare arbetsliv

TRS hjälper uppsagda och tidsbegränsat anställda till nya anställningar. TRS har också ett förebyggande uppdrag. Det sker i enskilda organisationer, i en hel bransch eller yrkesgrupp.

TRS erbjuder

Omställningsstöd - stöd till nytt arbete

Både arbetsgivare och fackliga företrädare kan få stöd inför en uppsägningssituation. Syftet är att processen ska bli så bra som möjligt för den uppsagde.

Anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa kan få stöd på vägen till ett nytt arbete. Även tidsbegränsat anställda kan få omställningsstöd när deras anställning upphör.

Kontakta TRS rådgivare om din organisation står inför uppsägningar!

Läs mer om stödet vid uppsägning

Stöd till verksamhetsplanering och kompetensutveckling

Med TRS stöd kan ni starta ett projekt för att ta fram en verksamhetsplan med gemensamma mål, och en plan för kompetensutveckling som är kopplad till målen. Anslutna organisationer erbjuds att genomföra ett projekt med stöd av TRS rådgivare. Efter att ha genomfört ett projekt har organisationen fått ett sätt att kontinuerligt arbeta med verksamhetsplanering och kompetensutveckling. På så sätt blir verksamheten starkare och framtida uppsägningar kan förebyggas.

Läs mer om verksamhets- och kompetensutveckling

Utvecklingsprojekt för att stärka branscher eller yrkesgrupper

TRS genomför olika projekt för att stärka en viss bransch, särskilda arbetsplatser eller yrkesgrupper. Projekten är olika och styrs av branschens behov. Syftet är att öka kompetensen och förebygga uppsägningar genom strategiska insatser för kompetensutveckling.

Läs mer om TRS utvecklingsprojekt