Så här ansöker ni om stöd

För att ansöka om stöd ska både arbetsgivare och uppsagd fylla i blanketten. Glöm inte att bifoga protokollet från den fackliga förhandlingen. Observera att även tidsbegränsat anställda kan söka stöd av TRS.

Ansökan om stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Den här blanketten fyller både arbetsgivare och anställd i om en tillsvidareanställd medarbetare ("fast anställd") sägs upp på grund av arbetsbrist. Blanketten ska skrivas under av er båda och skickas in till Trygghetsrådet TRS.

När en tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren förhandla med facket, och ett protokoll ska skrivas. Förhandlingsprotokollet ska skickas in med ansökan.

Ansökan om stöd vid arbetsbrist

Ansökan om stöd vid uppsägning på grund av ohälsa

Den här blanketten fyller ni i om medarbetaren är tillsvidareanställd ("fast anställd") och blir uppsagd på grund av ohälsa. Blanketten ska skrivas under av er båda och skickas in till Trygghetsrådet TRS.

När en tillsvidareanställning upphör av personliga skäl (ohälsa) måste arbetsgivaren förhandla med facket, och ett protokoll ska skrivas. Förhandlingsprotokollet ska skickas in med ansökan.

Ansökan om stöd vid personliga skäl (ohälsa)

Ansökan om stöd när en tidsbegränsad anställning upphör

Den här blanketten fyller arbetstagaren i själv och skickar in till TRS. Arbetstagaren ska också skicka med arbetsgivarintyg eller anställningsintyg för att styrka anställningen.

Ansökan om stöd - tidsbegränsad anställning upphör