Så här ansöker ni om stöd

För att ansökan om stöd ska bli komplett behöver både arbetsgivare och uppsagd ansöka. Observera att även tidsbegränsat anställda kan söka stöd av TRS när deras anställning upphör. Då behöver inte arbetsgivaren inleda ansökningsförfarandet

Ansök om stöd från TRS


När en medarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa är det arbetsgivaren som påbörjar ansökan. När arbetsgivaren har fyllt i de uppgifter som efterfrågas och skickar in ansökan får den uppsagde ett mejl med en länk för att fullfölja ansökningsförfarandet. OBS! Se till att ha en giltig e-postadress till den som sägs upp.

Ansök om stöd här

Det här behöver du ha till hands när du gör ansökan

 • Organisationsnummer
 • Personnummer för den som är uppsagd
 • Namn och adress tll den som är uppsagd
 • Giltig e-postadress till den som är uppsagd
 • Uppgifter om anställningen: anställningsdatum och arbetstid, lön m.m.
 • Förhandlingsprotokoll och /eller andra formella handlingar (eller uppgift om varför dessa saknas). Andra formella handlingar är uppgifter om lönegaranti vid konkurs och intyg som visar på ohälsa och arbetsförmågans omfattning (vid uppsägning på grund av ohälsa)

Ansökan om stöd när en tidsbegränsad anställning upphör

Tidsbegränsat anställda vars anställning upphör ansöker själva om stöd från TRS. För att lämna en komplett ansökan behöver följande uppgifter finnas med:

 • Organisationsnummer till senaste anställningen
 • Kontaktperson hos senaste arbetsgivaren: Namn, telefonnummer och e-postadress
 • Uppgifter om anställningen: anställningsdatum och arbetstid, lön m.m.
 • Arbetsgivarintyg från senaste anställningen
 • Eventuellt: uppgifter om tidigare anställningar, och i så fall arbetsgivarintyg eller anställningsintyg från dessa

Vill du ansöka om stöd på det gamla sättet, med hjälp av en blankett? Då hittar du den här

Här kan du läsa om hur TRS hanterar personuppgifter