Checklista vid uppsägningssituationer

Hur en uppsägning hanteras av både arbetsgivare och fackliga förtroendevalda är viktigt. Sker det på bästa möjliga sätt blir resan till ett nytt arbete kortare och lättare. Det viktigaste är att vara väl förberedd inför de reaktioner du kan möta från personerna som sägs upp. Och ha koll på vad TRS kan ge för stöd.

1. Inför en uppsägning

  • Kontakta någon av oss rådgivare på TRS. Vi har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt hanterar situationen.
  • Var förberedd så att du vet vad TRS kan hjälpa en uppsagd med på resan mot ett nytt jobb. 

2. Vid en uppsägning

  • Var förberedd och tillgänglig för samtal när uppsägningarna sker.
  • Förbered dig för reaktioner som kan komma.

3. Efter en uppsägning

Se till att du är närvarande på arbetsplatsen dagarna efter uppsägningarna för att svara på frågor, både från de uppsagda och från andra medarbetare.

Påminn arbetsgivaren om att ansöka om omställningsstöd från TRS för den som sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Det är arbetsgivaren som påbörjar ansökan, därefter kompletterar den uppsagde. Protokoll från facklig förhandling ska bifogas.

Även tidsbegränsat anställda kan få stöd av TRS när anställningen upphör. Hjälp oss gärna att påminna om det!

Glöm inte bort de medarbetare som finns kvar i organisationen. Informera om hur situationen hanterats.

Läs mer om villkor för stöd

Kontakta gärna våra rådgivare