Kontakta TRS inför uppsägningen

Står din organisation inför förändringar som kan innebära uppsägningar? Om du är väl förberedd blir resultatet mycket bättre både för den som sägs upp och för dem som är kvar i organisationen.

Det spelar stor roll för den som blir uppsagd hur uppsägningen går till. Sker det på bästa möjliga sätt blir resan till ett nytt arbete kortare och lättare. Därför ger TRS stöd i form av rådgivning eller utbildning till arbetsgivare och fackliga förtroendevalda inför uppsägningar. Det gagnar både den som sägs upp och den som ska fortsätta arbeta i organisationen.

Kontakta oss på TRS när du står inför eller funderar över varsel eller uppsägningar. Vi har stor erfarenhet av omställningsprocesser och hur man bemöter de berörda medarbetarna. 

Din viktiga roll

Både du som är arbetsgivare och du som är facklig representant har en viktig roll.

Om du är väl förberedd och vet vilket stöd TRS kan ge är du en viktig källa till information. Vi kan också ge råd om hur du ska hantera svåra samtal och genomföra uppsägningen på ett sätt som skapar bättre förutsättningar för den som blir uppsagd.

En bra genomförd process underlättar även för organisationen och medarbetarna som är kvar att gå vidare efter neddragningen eller omstruktureringen.

Vad gör TRS?

  • TRS rådgivare kan komma till arbetsplatsen och informera medarbetarna
  • Ledningsgruppen kan få utbildning/rådgivning
  • Du kan få telefonrådgivning
Guide inför uppsägning och omställning

Guide inför uppsägning och omställning

Vi har tagit fram en vägledning du kan använda dig av för att skapa så bra förutsättningar som möjligt vid en uppsägning. Där kan du läsa om hur du kan planera och förbereda dig inför situationen.  Självklart är du alltid välkommen att kontakta våra rådgivare.

Här hittar du guiden (pdf)

Kontakta våra rådgivare för stöd inför uppsägning